Dom i Kammarrätten stoppar möjligheten till retroaktiv skolpeng

15 juni 2023

N Den här sidan kan bara läsas av våra inloggade medlemmar. Kom ihåg mig Glömt lösenordet?

En minister sänker inte skolpengen

10 juni 2023

Skolministern har åter uttalat sig om skolpengsfrågan som om hon bestämmer. Anmärkningsvärt att en liberal politiker anser att de elever

Proportionalitetsprincipen grundläggande för en rättsstat

31 maj 2019

Gäller ministerns påstående även ABF som bedriver bla SFI-undervisning på kommuners uppdrag?

Överlämning vid elevs byte av skola eller skolform

17 januari 2019

Vi har fått frågor om vad som gäller kring några av de nya bestämmelserna som började gälla 1 juli 2018.

Kräv pengbeslut som går att överklaga – använd vår mall

17 januari 2019

Friskolornas riksförbund har tagit fram en mall du kan använda för att begära överklagningsbara pengbeslut från kommunen. Om beslutet från

Kvalitetsdebatten får inte förenklas

23 augusti 2018 De kanske viktigaste följderna av att vi har friskolor och skolval är att debatten om kunskap, resultat och skolkvalitet lever idag och att skolor kan inspireras av varandra och på

Omöjligt avgöra om lika villkor råder

17 augusti 2018 FRISKOLORNAS RIKSFÖRBUND/DELOITTE 2018 | En granskning av Deloitte visar att det inte är möjligt att avgöra om lika villkorsprincipen mellan kommunala och fristående förskolor och skolor efterlevs. Deloitte föreslår ett

Skolinspektionen svarar om kommuners felaktiga skolpengsbeslut

20 juni 2018 I rapporten ”Tid för lagliga bidragsbeslut” (2018) visade Friskolornas riksförbund att det är många kommuner som inte uppfyller lagstiftningens krav när det gäller kommunikation av skolpengsbeslut.

En lagstiftning måste utgå från verkligheten

01 februari 2018 Det är knappast att stärka likvärdigheten i skolan - snarare tvärtom. Men det kanske är det som är tanken eftersom det riskerar slå mot friskoleeleverna.

Skolinspektionen tvingar Grums kommun fatta lagligt skolpengsbeslut

23 januari 2018 Skolinspektionen förelägger Grums kommun att fatta överklagningsbart beslut om skolpeng till en fristående förskola. En ny rapport av Friskolornas riksförbund visar att mer än hälften av landets kommuner gör samma