Tystnadsplikt i fristående förskolor och skolor

27 september 2022

För att skydda barns och elevers integritet i fristående förskolor och skolor gäller tystnadsplikt. För att förstå reglerna om tystnadsplikt

Vad tycker Friskornas riksförbund om beslutet att sluta publicera skolstatistiken?

08 oktober 2020

Nu blir den gamla skolstatistiken för både kommunala och fristående skolor återigen tillgänglig på Skolverkets webbplats. Även en tidigare version

Replik DS: Offentlighetsprincipen gör mer skada än nytta i friskolorna

21 september 2020

Låt oss ta den proportionerliga vägen för en öppenhet vi alla vill ha, så att mer resurser kan användas till

Efter sekretessbeslutet: Även friskolor vill ha mer öppenhet

01 september 2020

Se inslaget i SVT Sörmland här Även friskolorna menar att den nya policyn som sekretessbelägger all statistik om landets skolor

Friskolorna publicerar själva den statistik som de rapporterat in till SCB och Skolverket.

03 juli 2020

Efter ett beslut från SCB har Skolverket beslutat att inte redovisa statistik på skolnivå i höst. Det här hindrar elever

Därför ska offentlighetsprincipen endast gälla offentligt driven verksamhet

17 juni 2019 Lyssna på Olof Ehrenkrona, känd som bl a ledarskribent på SvD, om varför offentlighetsprincipen endast ska gälla offentligt driven verksamhet.

Friskolorna är eniga – vill inte ha den byråkrati mm som offentlighetsprincipen innebär

13 juni 2019 Idéburna friskolor argumenterar på samma sätt som Friskolornas riksförbund kring varför förslaget är orimligt - de vill inte ha offentlighetsprincipen för friskolor

Proportionalitetsprincipen grundläggande för en rättsstat

31 maj 2019 Gäller ministerns påstående även ABF som bedriver bla SFI-undervisning på kommuners uppdrag?

Därför är det orimligt att friskolor ska omfattas av offentlighetsprincipen – vårt remissyttrande

02 maj 2019 En förändring av regelverket måste ha sin grund i att det finns ett problem att lösa. I detta fall hänvisas det till att offentlighetsprincipen tillämpas i offentliga verksamheter men det

Yttrande över promemorian Offentlighetsprincipen hos börsnoterade skolföretag

06 februari 2019 Förbundet avstyrker förslaget om att införa offentlighetsprincipen i börsnoterade skolföretag, med hänvisning till att rättsläget är alldeles för oklart om utlämnande av allmän handling och meddelarfrihet skulle stå i strid