Överlämning vid elevs byte av skola eller skolform

Vi har fått frågor om vad som gäller kring några av de nya bestämmelserna som började gälla 1 juli 2018. En återkommande fråga handlar om överlämning av uppgifter om elev i samband med skolbyte och vi vill därför informera mer ingående om de nya reglerna.