Inför Moderaternas partistämma i Umeå skrev Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund, en debattartikel i Västerbottens-Kuriren om vår skolpengsrapport Är friskolorna missgynnade?.

”I Umeå är skillnaden mellan kommunens faktiska skolkostnad per elev och den beslutade skolpengen, alltså den summa som en elev som valt en friskola tar med till respektive skola, 10 933 kronor. Det innebär att varje elev som går till en friskola får nästan 11 000 mindre i bidrag till sin utbildning jämfört med de elever som valt att gå i en kommunal skola i Umeå. Det strider mot lagens krav om lika villkor”, skriver Ulla Hamilton.

Läs debattartikeln här.

Lotta Krus om högskolerapport: Känns fel för våra lärare att höra att de fuskar

04 april 2024

Lotta Krus, chef för grundskolesegmentet på friskolekoncernen AcadeMedia, har jobbat länge med likvärdig betygsättning på koncernnivå. Hon tycker att det

Frans Björnsson om högskolerapport: ”Utmaningar med metoden”

04 april 2024

Frans Björnsson, på skolinformations och jämförelsetjänsten Ednia.se, berättar vad han tänker om Skolverkets och Universitetskanslerämbetets rapport ”Till högskolan från gymnasieskolan”.

Storbråk om skolpengen i Göteborg

04 april 2024

Skolkommunalrådet i Göteborg, Viktoria Tryggvadottir Rolka (S), vill inte betala ut högre skolpeng till stadens friskolor – trots att de

Seminarium: Presterar friskolornas elever sämre på högskolan?

21 mars 2024

 Rapporten Till högskolan från gymnasieskolan, om hur studenter presterar på högskolestudier efter gymnasiet, har fått stor uppmärksamhet i media. Bilden