Inför Moderaternas partistämma i Umeå skrev Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund, en debattartikel i Västerbottens-Kuriren om vår skolpengsrapport Är friskolorna missgynnade?.

”I Umeå är skillnaden mellan kommunens faktiska skolkostnad per elev och den beslutade skolpengen, alltså den summa som en elev som valt en friskola tar med till respektive skola, 10 933 kronor. Det innebär att varje elev som går till en friskola får nästan 11 000 mindre i bidrag till sin utbildning jämfört med de elever som valt att gå i en kommunal skola i Umeå. Det strider mot lagens krav om lika villkor”, skriver Ulla Hamilton.

Läs debattartikeln här.

Frukostseminarium 7/12: Så kan skolan bidra till att bekämpa gängen

22 november 2023

Gängbrottsligheten har trängt sig in även i skolans värld. Barn i mellanstadieåldern rekryteras som knarksäljare, kurirer och torpeder. Elever är

Debatt: Sundbyberg har undanhållit pengar från friskoleelever

20 november 2023

”En fråga förblir obesvarad när politiker och andra opinionsbildare går till attack mot friskolor. Varför väljer så många friskolor? Sedan

Friskolornas elever förtjänar rättvisa villkor

03 november 2023

På morgonen, fredagen den 3 november, presenterades regeringens skolpengsutredning. Friskolornas riksförbund välkomnar en ordentlig genomlysning av kommunernas faktiska skolkostnader, men

P4 Gävleborg om skolpengsrapporten

25 oktober 2023

P4 Gävleborg uppmärksammar att Gävle kommun, tillsammans med Helsingborg, faller bäst ut i rapporten ”Är friskolorna överkompenserade?”. Av 32 granskade