Kräv pengbeslut som går att överklaga – använd vår mall

17 januari 2019

Friskolornas riksförbund har tagit fram en mall du kan använda för att begära överklagningsbara pengbeslut från kommunen. Om beslutet från

Mallar för överklagandehänvisning

08 november 2011

Enligt den nya skollagen kan fristående skolor fatta vissa beslut som rör enskilda elever och som eleverna och deras vårdnadshavarna