Proportionalitetsprincipen grundläggande för en rättsstat

31 maj 2019

Gäller ministerns påstående även ABF som bedriver bla SFI-undervisning på kommuners uppdrag?

Friskolorna presterar bättre i nationella prov visar ny statistik från Skolverket

01 december 2015

Mot bakgrund av detta är det intressant att Skolverket nu, till skillnad från tex i våras, har valt att inte