Kräv pengbeslut som går att överklaga – använd vår mall

Friskolornas riksförbund har tagit fram en mall du kan använda för att begära överklagningsbara pengbeslut från kommunen. Om beslutet från kommunen inte är ställt till till just din skola är det nämligen inte möjligt att överklaga som förvaltningsbesvär för att få pengbeslutet ändrat.