10 juni 2023

Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Skolministern har åter uttalat sig om skolpengsfrågan som om hon bestämmer. Anmärkningsvärt att en liberal politiker anser att de elever som väljer en friskola ska få lägre skolpeng. Jag har bloggat om detta tidigare.

Det har blossat upp en debatt om sänkt skolpeng. I dag har också skolminister Lotta Edholm tydliggjort att friskoleföretagens vinstutdelning ska regleras och häromdagen sa hon att friskolorna ska få mindre pengar. Det första är ingen stor nyhet för de som vet vad Tidö-avtalet innehåller. Det anger att den frågan ska utredas. Samma sak gäller skolpengen. Även den frågan ska utredas.

Vi har inte sett några utredningsdirektiv för vare sig den ena eller andra utredningen. Än mindre har vi sett några förslag från någon utredning som ännu inte är tillsatt.

Förslag måste utredas innan något beslut kan fattas. Det är bra kutym för en demokrati. Vi har från förbundets sida välkomnat att skolpengsfrågan utreds ordentligt. Vi vill veta om det som påstås stämmer – att kommunen har kostnader som de behöver kompenseras för. Om det stämmer så måste man hitta en lösning för detta – en lösning som inte sänker friskolornas ersättning.

Det är alltså en bra sak att regeringen och skolminister Lotta Edholm vill göra en utredning och jag förutsätter att man i den förutsättningslöst tittar på vilka kostnader kommuner egentligen har för att bedriva skolor och att ersättningssystemet, med den utgångspunkten, blir mer rättvist för alla elever, oavsett skolhuvudman.

I Tidöavtalet mellan regeringspartierna och samarbetspartiet står: ”Ny likvärdig skolpeng. Steg tas för att införa en nationellt bindande skolpengsnorm i syfte att genom statlig styrning av finansieringen öka likvärdigheten i det svenska skolväsendet i hela landet.”

Det tycker jag är en lovvärd och lovande ambition. Så nu återstår det att se vad det blir för utredningsdirektiv och vad sedan utredningen kommer fram till efter ett noggrant opartiskt arbete.

/

Ska vi ha lottning till alla skolor?

28 september 2023

På agendan för helgens centerstämma i Örebro står bl a frågan om lottning som urvalsgrund till friskolor. Idag gäller syskonförtur,

Krävs det kadaverdiciplin för att få ordning på en skola?

26 september 2023

Skolan är den vanligaste brottsplatsen för Sveriges unga. Vad behöver vi göra för att vända utvecklingen? Det handlade vårt frukostseminarium

SVT:s friskolekritiska vinkling sprack – men de körde ändå

19 september 2023

På tisdagen publicerade SVT Nyheter Småland ett nyhetsinslag om att Växjös kommunala skolor går back. Boven i dramat? Ja, enligt

Skolan som brottsplats – är skolan maktlös?

11 september 2023

Svenska Dagbladets kultursida hade i förra veckan en artikel av Linnea Lindquist om våldet i skolan och maktlösheten man kan