Hemmasittarna – och hur vi vinner dem tillbaka

28 mars 2023

Den som hälsar på åttaårige Samuels familj i en vanlig radhuslänga får med sig instruktioner på vägen dit – nästan

Rektorn: Vi behöver prata om elever med behov av särskilt stöd

26 augusti 2022

Resursskolor ska, utöver skolpengen, också få något som kallas tilläggsersättning för de elever som har särskilda behov. Detta beslutar kommunerna

Friskolornas riksförbund replikerar: Det Lindquist beskriver är olagligt

23 juni 2020

REPLIK. Att neka en elev plats på en skola efter att ha fått information om dennes stödbehov är ett tydligt

Ett ljus i tilläggsbeloppstunneln

27 februari 2019

Nya domar ger ljus i tunneln för stöd till elever med omfattande stödbehov. Det är Kammarrätten i Göteborg som i

Anpassad undervisning behåller motivationen

16 januari 2019

Det är mycket fokus på elever som behöver stöd för att de inte lär lika snabbt som de flesta andra.

Anpassad undervisning behåller motivationen

09 januari 2019 Viktor Rydbergs Gymnasium (VRG) Odenplan bryter mönstret och är en skola där högpresterande elever får anpassade utmaningar för att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Det framgår av

Remissvar: Bättre skydd mot diskriminering (SOU 2016:87)

18 september 2017 Friskolornas riksförbund tillstyrker bland annat förslagen om att samordna tillsyn över bestämmelserna om diskriminering och annan kränkande behandling i skolan till Skolinspektionen. Förbundet avstyrker förslaget om att diskrimineringsersättning ska gälla

Remissvar: Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera (SOU 2016:94)

11 maj 2017 Friskolornas riksförbund skriver att utredningen har haft ett mycket viktigt uppdrag. Elevers problematiska skolfrånvaro är ett mycket allvarligt och sorgligt samhällsproblem. Skolor och hemkommunen har ett mycket stort ansvar, men

Ny utredning: Stödbehov ska upptäckas tidigt

27 september 2016 Utredningen om en läsa-skriva-räkna-garanti har (27/9) lämnat sitt betänkande till regeringen. Syftet med utredningen har varit att ta fram förslag om hur alla elever ska få det stöd de behöver

Riksdagen har beslutat om tydligare regler för tilläggsbelopp

31 maj 2016 Riksdagen har beslutat om nya regler för tilläggsbelopp som ska säkerställa att friskolor får de resurser som behövs för varje barn och elev. Det är en regeländring som Friskolornas riksförbund