Resursskolor ska, utöver skolpengen, också få något som kallas tilläggsersättning för de elever som har särskilda behov. Detta beslutar kommunerna om. Vi har sett att det har det näst intill har blivit standard i många kommuner att elever med dessa behov får sina biståndsansökningar om tilläggsersättning avslagna. Dock har det hänt en del på området. Se vd-intervjun med Lunaskolans skolchef Lena Schmidt och vad hon har att säga.

 

– Man behöver prata om elever som behöver särskilt stöd. Det har hänt en del positivt på det här området men nu handlar det om att resultatet av de här utredningarna används av politiken. Under tiden krävs att kommunerna ser till att varje elevs behov tillgodoses och då är Stockholms stad ett bra exempel.

 

Mikaela Valtersson: Så mycket mindre får friskolornas elever

18 oktober 2023

I en färsk rapport från Friskolornas riksförbund – Är friskolorna överkompenserade? – visar Mikaela Valtersson att 30 av 32 undersökta

Vd intervjuar: Johan Norberg om skolföretagande

04 oktober 2023

Många kritiserar den så kallade välfärdskapitalismen inom skolans värld. Och vem är bättre skickad att svara på om friskolesektorn är

Vd intervjuar Sofia Norén på LegiLexi

16 juni 2023

Varför blir svenska elever allt sämre på att läsa? Sofia Norén, från stiftelsen LegiLexi, hjälper skolor som vill stärka läsutvecklingen

VD intervjuar Internationella Engelska Skolan

06 maj 2023

Internationella Engelska Skolan (IES) jobbar systematiskt med sitt kvalitetsarbete. I en intervju med Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund, berättar