Tänk om politikerna hade valt Akelius modell

23 februari 2024

Det är aldrig lugnt i den offentliga debatten när det gäller friskolefrågan, men i samband med att Roger Akelius klev

Så många svenskar vill behålla skolvalet

11 september 2023

Friskolor ifrågasätts ofta i debatten. Men en opinionsundersökning från Demoskop visar att stödet för det fria skolvalet är överväldigande bland

Ny vägledning kring marknadsföring av gymnasieskolor

07 oktober 2022

Friskolornas riksförbund har tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner uppdaterat det gemensamma dokumentet Stödmaterial om regler för marknadsföring av skolor,

Friskolor gör skillnad – för hela familjen

13 juli 2022

För 30 år sedan beslutade riksdagen om en friskolereform som skapade möjlighet för rik som fattig att välja skola, skolpengen

Friskolans framgångar provocerar

30 juni 2022

Vi bad tidigare stadssekreteraren Annika Westh (L) vid Göteborgs kommun att reflektera över den rapporten ”Nyckel till skolans finansiering” som

Kommunpolitikern: Därför har landsbygdens elever sämre resultat

01 november 2021 Landsbygdens elever har motsvarande 1-2 skolår sämre kunskaper än eleverna från storstäder visar ny forskning. Kommunpolitikern från den västerbottniska kommunen Nordmaling menar dock i en intervju med Friskolornas riksförbund att

Professorn dödar myten: Det fria skolvalet har inte försämrat skolan

05 oktober 2021 Dagens debatt om skolan innehåller en hel del påståenden om friskolor och det fria skolvalet. Ett sådant påstående är att det fria skolvalet skulle ha försämrat skolan. Vi frågade därför

Respektera familjerna som valt en friskola

05 september 2021 Många i Sundsvall har valt en annan skola än den kommunala för att den passar dem. Omkring 400 000 elever har gjort samma sak i landet som helhet. Respektera deras

Ett starkt stöd för rätten av välja grundskola bland föräldrar

15 juli 2021 Det finns ett starkt stöd för att det är rätt att välja skola. Bland de som har barn i åldern 0-16 år är det 3 av 4 som anser att

Folk vill kunna välja

22 april 2021 ”Familjer har inte valt bort kommunala skolor av ondska, utan för att de helt enkelt inte får den skolmiljö de har rätt att kräva. Ett val som jag och även