Riksdagen har beslutat om tydligare regler för tilläggsbelopp

Riksdagen har beslutat om nya regler för tilläggsbelopp som ska säkerställa att friskolor får de resurser som behövs för varje barn och elev. Det är en regeländring som Friskolornas riksförbund arbetat länge för. De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2016.

Riksdagen har beslutat om ändringar i reglerna för tilläggsbelopp till barn och elever med omfattande behov av särskilt stöd. Friskolornas riksförbund har drivit frågan att lagstiftningen skulle ändras sedan en vägledande dom i Högsta förvaltningsdomstolen 2012 gjorde det i stort sett omöjligt för fristående förskolor och skolor att få tilläggsbelopp.

Syftet med ändringana är att förtydliga bestämmelserna och säkerställa att fristående förskolor och skolor får de resurser som behövs för att tillgodose varje barns och elevs behov av särskilt stöd.

– Vi har jobbat så hårt så länge för det här. Våra medlemmar har känt sådan maktlöshet när de inte kunnat få ersättning för det stöd de gett till barn och elever. De har till och med slutat att ansöka om tilläggsbelopp för att det varit lönlöst. Vi är så glada att den här ändringen nu är klar. Den här elevgruppen borde man absolut inte spara på, säger Gudrun Rendling, förbundsjurist på Friskolornas riksförbund.

I och med de nya reglerna kommer kommunerna att behöva göra en individuell bedömning av varje barn eller elev när de beslutar om nivån på tilläggsbeloppet. Kommuner kommer inte kunna bestämma storleken på tilläggsbeloppen utifrån en typ av diagnos eller andra schabloner.

De nya reglerna innebär också att tilläggsbelopp ska kunna ges för stöd i undervisningssituationen. Det kan handla om att skolan får ersättning för en specialpedagog eller på andra sätt stöttar elever med stora inlärningssvårigheter. Enligt dagens regler – som nu alltså ändras – behöver inte kommunerna betala tilläggsbelopp för undervisningsstöd, utan bara för stöd till eleven vid sidan av själva undervisningen.

Ändringarna träder i kraft den 1 juli 2016.

Ladda ner propositionen här (nytt fönster)