Friskolornas riks­förbund replikerar: Det Lindquist beskriver är olagligt

REPLIK. Att neka en elev plats på en skola efter att ha fått information om dennes stödbehov är ett tydligt brott mot skollagen. Däremot är de bristande resurserna för stödbehov ett stort problem för friskolor, skriver Gudrun Rendling, Friskolornas riksförbund. Läs hela repliken på Altinget här.