Utredningen om en läsa-skriva-räkna-garanti har (27/9) lämnat sitt betänkande till regeringen. Syftet med utredningen har varit att ta fram förslag om hur alla elever ska få det stöd de behöver för att få förutsättningar att nå kunskapskraven i svenska eller svenska som andra språk och matematik. Friskolornas riksförbund har ingått i en referensgrupp till utredningen.

Utredningen om en läsa-skriva-räkna-garanti har (27/9) lämnat sitt betänkande till regeringen. Syftet med utredningen har varit att ta fram förslag om hur alla elever ska få det stöd de behöver för att få förutsättningar att nå kunskapskraven i svenska eller svenska som andra språk och matematik.

Utredningen har fokuserat på att alla elever som riskerar att inte uppnå kunskapskraven ska upptäckas tidigt. Därför föreslår utredningen en åtgärdsgaranti i bland annat förskoleklassen och i årskurs 1 och 3 i grundskolan.

Utredningen konstaterar att en åtgärdsgaranti inte kan garantera att alla elever lär sig läsa, skriva och räkna utan snarare garanterar att elever med behov av stöd upptäcks tidigt och får adekvata stödåtgärder.

För att upptäckta stödbehov tidigt föreslår utredningen ett obligatoriskt kartläggningsmaterial i förskoleklass som ska tas fram av Skolverket och att de nationella proven i årskurs 3 ersätts av ett bedömningsstöd.

De viktigaste syftena med åtgärdsgarantin är:

  • att alla elever ska genomgå en obligatorisk kartläggning i förskoleklassen och genomföra nationella bedömningsstöd i årskurs 1 och 3
  • att elever i behov av stöd ska garanteras rätt till tidigt stöd i sin läs-, skriv- och matematikutveckling
  • att elever i behov av stöd garanteras att personal med specialpedagogisk kompetens deltar i analys, planering och uppföljning av stödåtgärderna.

Friskolornas riksförbund har ingått i en referensgrupp till utredningen. Förslag kommer skickas på remiss och förbundet kommer att gå igenom förslaget och lämna ett yttrande till regeringen. Medlemmar är välkomna att komma in med synpunkter på utredningen till info@friskola.se.

Utredare har varit Ulf Fredriksson, docent i pedagogik vid Stockholms universitet.

Till utredningen På goda grunder – en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik (SOU 2016:59) (nytt fönster)

Olof Granström: Så framtidssäkrar vi skolan

06 maj 2024

Olof Granström, statsvetare och ekonom, som tidigare jobbat nära Hans Rosling på Gapminder, deltog i vår årsmöteskonferens Så kan friskolor

Pär Lager: Så fungerar Ukraina trots kriget

06 maj 2024

Pär Lager vid Försvarshögskolan deltog i vår årsmöteskonferens Så kan friskolor bidra i en orolig tid. Du kan se hela

Niklas Arnberg: Så pandemisäkrar vi skolan

06 maj 2024

Niklas Arnberg, professor i virologi och generalsekreterare för Virus- och pandemifonden, deltog i vår årsmöteskonferens Så kan friskolor bidra i

Torbjörn Kock (S): Så kan vi mäta kvalitet i skolan

06 maj 2024

Torbjörn Kock (S) är ordförande i Barn- och ungdomsnämnden i Nyköping. Där har de utarbetat 17 nyckeltal för att mäta