Utredningen om en läsa-skriva-räkna-garanti har (27/9) lämnat sitt betänkande till regeringen. Syftet med utredningen har varit att ta fram förslag om hur alla elever ska få det stöd de behöver för att få förutsättningar att nå kunskapskraven i svenska eller svenska som andra språk och matematik. Friskolornas riksförbund har ingått i en referensgrupp till utredningen.

Utredningen om en läsa-skriva-räkna-garanti har (27/9) lämnat sitt betänkande till regeringen. Syftet med utredningen har varit att ta fram förslag om hur alla elever ska få det stöd de behöver för att få förutsättningar att nå kunskapskraven i svenska eller svenska som andra språk och matematik.

Utredningen har fokuserat på att alla elever som riskerar att inte uppnå kunskapskraven ska upptäckas tidigt. Därför föreslår utredningen en åtgärdsgaranti i bland annat förskoleklassen och i årskurs 1 och 3 i grundskolan.

Utredningen konstaterar att en åtgärdsgaranti inte kan garantera att alla elever lär sig läsa, skriva och räkna utan snarare garanterar att elever med behov av stöd upptäcks tidigt och får adekvata stödåtgärder.

För att upptäckta stödbehov tidigt föreslår utredningen ett obligatoriskt kartläggningsmaterial i förskoleklass som ska tas fram av Skolverket och att de nationella proven i årskurs 3 ersätts av ett bedömningsstöd.

De viktigaste syftena med åtgärdsgarantin är:

  • att alla elever ska genomgå en obligatorisk kartläggning i förskoleklassen och genomföra nationella bedömningsstöd i årskurs 1 och 3
  • att elever i behov av stöd ska garanteras rätt till tidigt stöd i sin läs-, skriv- och matematikutveckling
  • att elever i behov av stöd garanteras att personal med specialpedagogisk kompetens deltar i analys, planering och uppföljning av stödåtgärderna.

Friskolornas riksförbund har ingått i en referensgrupp till utredningen. Förslag kommer skickas på remiss och förbundet kommer att gå igenom förslaget och lämna ett yttrande till regeringen. Medlemmar är välkomna att komma in med synpunkter på utredningen till info@friskola.se.

Utredare har varit Ulf Fredriksson, docent i pedagogik vid Stockholms universitet.

Till utredningen På goda grunder – en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik (SOU 2016:59) (nytt fönster)

Frukostseminarium 7/12: Så kan skolan bidra till att bekämpa gängen

22 november 2023

Gängbrottsligheten har trängt sig in även i skolans värld. Barn i mellanstadieåldern rekryteras som knarksäljare, kurirer och torpeder. Elever är

Debatt: Sundbyberg har undanhållit pengar från friskoleelever

20 november 2023

”En fråga förblir obesvarad när politiker och andra opinionsbildare går till attack mot friskolor. Varför väljer så många friskolor? Sedan

Friskolornas elever förtjänar rättvisa villkor

03 november 2023

På morgonen, fredagen den 3 november, presenterades regeringens skolpengsutredning. Friskolornas riksförbund välkomnar en ordentlig genomlysning av kommunernas faktiska skolkostnader, men

P4 Gävleborg om skolpengsrapporten

25 oktober 2023

P4 Gävleborg uppmärksammar att Gävle kommun, tillsammans med Helsingborg, faller bäst ut i rapporten ”Är friskolorna överkompenserade?”. Av 32 granskade