Här samlar vi våra videoinspelade seminarier, intervjuer och övrigt material i form av rörlig bild.

Svensk skola i en ny tid – Fredrik Hillelson

05 maj 2023

Hur rekryterar man de bästa skolledarna? Fredrik Hillelson, vd på Novare, är en av Sveriges ledande experter på rekrytering. Han

Svensk skola i en ny tid – Embla Persson

05 maj 2023

Vilka är svensk skolas stora utmaningar? Embla Persson, ordförande i Sveriges Elevkårer, pratade i samband med Friskolornas riksförbunds årsmöteskonferens Svensk

Svensk skola i en ny tid – Eva Ekendahl

04 maj 2023

Hur ser framtiden ut för Sveriges friskolor och Friskolornas riksförbund? Eva Ekendahl, rektor på och grundare av Vendestigens Förskola och

Svensk skola i en ny tid – Torkel Klingberg

04 maj 2023

Vad har hjärnforskningen att lära alla som jobbar inom skolan? Torkel Klingberg, hjärnforskare vid Karolinska institutet, berättar om hur hjärnan

Svensk skola i en ny tid: Ali Osman

03 maj 2023

Hur kan barn från socioekonomiskt utsatt bakgrund lyckas i skolan? Ali Osman har ett svar på frågan alla lärare, skolledare,

Svensk skola i en ny tid

19 april 2023 Svensk skola ska bedrivas likvärdigt i hela landet och har det kompensatoriska uppdraget att skapa förutsättningar för varje enskild elev. Men aldrig tidigare har elevernas förkunskaper varit så skiftande och

VD intervjuar Johan Sjölin

06 mars 2023 Johan Sjölin är en sann friskolepionjär, som bland annat grundat Rytmus musikgymnasium och Pops Academy – en riktig plantskola för svenska artister och låtskrivare. Här intervjuas han av Ulla Hamilton,

Visionären: Digitala prov revolutionerar skolan

20 januari 2023 I Sverige kom digitaliseringen relativt sent till skolan och vi ligger efter många andra jämförbara länder. Sannolikt kommer digitaliseringen att revolutionera skolans värld och leda till enorma förbättringar och förenklingar

Näringslivshistorikern: Skolmonopolet är en 25-årig parentes

29 november 2022 Jubileumsboken ”Ett fönster öppnades …” handlar om friskolornas långa historia. För i år är det just friskolereformen som fyller 30 år. Den första friskolan öppnade redan 1786 i Göteborg –

Betygsexperten: Det relativa betygssystemet var inte likvärdigt

08 oktober 2022 Det hävdas ofta i debatten att det relativa betygssystemet inte hade några glädjebetyg och att det var mer likvärdigt. Vd intervjuar Per Måhl, betygsexpert och lärare, för att få veta