Psykisk ohälsa ökar i skolan och allt färre elever trivs. Gör skolan rätt saker?

Skolstressen ökar, skoltrivseln minskar. Psykisk ohälsa bland unga är ett tilltagande problem och allt fler stannar hemma från skolan. En av skolans stora utmaningar är sorgligt underrapporterad.

Därför bjuder Friskolornas riksförbund in till ett frukostseminarium om skolans förmåga att möta elevers olika behov och vilka effekter brister i denna del kan leda till för elevers hälsa. Den 23 augusti klockan 08.00 bjuder vi på frukost. Seminariet börjar 08.15 och håller på till 09.45.

Tillsammans med forskare, politiker och elevrepresentanter borrar vi djupare i ett samhällsproblem som slår hårt mot unga.

I panelen återfinns bland andra:

Sara Fritzell och Tommy Eriksson, utredare på Folkhälsomyndigheten, vars arbetsgivare nyligen släppt flera rapporter om hur skolfaktorer påverkar psykisk ohälsa bland unga.

Sven Bölte, klinisk psykolog och professor i barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap. Sven Bölte är föreståndare för KIND, Center of Neurodevelopmental Disorders på Karolinska Institutet i Stockholm.

Josef Milerad, docent, lektor och barnläkare vid Karolinska Institutet, Stockholm. Josef Milerad är också författare som skrivit vetenskapliga artiklar och böcker om barns utveckling och hälsa.

Johan Söderlund, psykiatriker vid Karolinska Universitetssjukhuset, där han verkar vid avdelningen för klinisk neurovetenskap. Han är också överläkare på WeMind. Söderlund menar att adhd-pandemin delvis drivs av skolans pedagogik.

Embla Persson, ordförande i Sveriges Elevkårer, som menar att psykisk ohälsa är vår tids stora ödesfråga och att skolan och samhället i stort måste lösa hälsokrisen bland unga.

Det går även att delta digitalt. Anmäl dig via den här länken.

Vesna Prekopic: Så behöver skolan jobba mot brott

20 september 2023

Skolan är den vanligaste brottsplatsen för Sveriges unga. Vad behöver vi göra för att vända utvecklingen? På onsdagsmorgonen den 20

Så många svenskar vill behålla skolvalet

11 september 2023

Friskolor ifrågasätts ofta i debatten. Men en opinionsundersökning från Demoskop visar att stödet för det fria skolvalet är överväldigande bland

Frukostseminarium – ”Skolan som brottsplats” 20 september

07 september 2023

Nära hälften av eleverna har utsatts för brott. Skolan är den vanligaste brottsplatsen för misshandel och sexuella kränkningar, den näst

Folkhälsomyndigheten: Så mår Sveriges unga

23 augusti 2023

Hur mår eleverna? Det var temat för ett frukostseminarium hos Friskolornas riksförbund onsdagen den 23 augusti 2023. Medverkade gjorde bland