Psykisk ohälsa ökar i skolan och allt färre elever trivs. Gör skolan rätt saker?

Skolstressen ökar, skoltrivseln minskar. Psykisk ohälsa bland unga är ett tilltagande problem och allt fler stannar hemma från skolan. En av skolans stora utmaningar är sorgligt underrapporterad.

Därför bjuder Friskolornas riksförbund in till ett frukostseminarium om skolans förmåga att möta elevers olika behov och vilka effekter brister i denna del kan leda till för elevers hälsa. Den 23 augusti klockan 08.00 bjuder vi på frukost. Seminariet börjar 08.15 och håller på till 09.45.

Tillsammans med forskare, politiker och elevrepresentanter borrar vi djupare i ett samhällsproblem som slår hårt mot unga.

I panelen återfinns bland andra:

Sara Fritzell och Tommy Eriksson, utredare på Folkhälsomyndigheten, vars arbetsgivare nyligen släppt flera rapporter om hur skolfaktorer påverkar psykisk ohälsa bland unga.

Sven Bölte, klinisk psykolog och professor i barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap. Sven Bölte är föreståndare för KIND, Center of Neurodevelopmental Disorders på Karolinska Institutet i Stockholm.

Josef Milerad, docent, lektor och barnläkare vid Karolinska Institutet, Stockholm. Josef Milerad är också författare som skrivit vetenskapliga artiklar och böcker om barns utveckling och hälsa.

Johan Söderlund, psykiatriker vid Karolinska Universitetssjukhuset, där han verkar vid avdelningen för klinisk neurovetenskap. Han är också överläkare på WeMind. Söderlund menar att adhd-pandemin delvis drivs av skolans pedagogik.

Embla Persson, ordförande i Sveriges Elevkårer, som menar att psykisk ohälsa är vår tids stora ödesfråga och att skolan och samhället i stort måste lösa hälsokrisen bland unga.

Det går även att delta digitalt. Anmäl dig via den här länken.

Pär Lager: Så har Ukraina klarat beredskapen

29 april 2024

Pär Lager vid Försvarshögskolan berättade under årsmöteskonferensen Så kan friskolor bidra i en orolig tid om hur Ukraina klarat beredskapsarbetet

Skolan som civilförsvar

29 april 2024

Johan Berggren, statssekreterare hos ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin (M), om hur civilsamhället behöver rusta sig för kris och

Skolans roll i en föränderlig tid

29 april 2024

Olof Gränström, som jobbade nära Hans Rosling på Gapminder, om framtiden och hur samhället och skolan behöver rusta sig för

Hur många friskolor krävs för att vända PISA-resultaten?

29 april 2024

Tillsammans med skolforskaren Gabriel Heller-Sahlgren, som analyserat Sveriges PISA-resultat 2022, diskuterar riksdagspolitiker i utbildningsutskottet hur vi kan stärka kunskapsresultaten bland