Psykisk ohälsa ökar i skolan och allt färre elever trivs. Gör skolan rätt saker?

Skolstressen ökar, skoltrivseln minskar. Psykisk ohälsa bland unga är ett tilltagande problem och allt fler stannar hemma från skolan. En av skolans stora utmaningar är sorgligt underrapporterad.

Därför bjöd Friskolornas riksförbund in till ett frukostseminarium om skolans förmåga att möta elevers olika behov och vilka effekter brister i denna del kan leda till för elevers hälsa.

Tillsammans med forskare, politiker och elevrepresentanter borrar vi djupare i ett samhällsproblem som slår hårt mot unga.

I panelen återfinns bland andra:

Sara Fritzell och Tommy Eriksson, utredare på Folkhälsomyndigheten, vars arbetsgivare nyligen släppt flera rapporter om hur skolfaktorer påverkar psykisk ohälsa bland unga.

Sven Bölte, klinisk psykolog och professor i barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap. Sven Bölte är föreståndare för KIND, Center of Neurodevelopmental Disorders på Karolinska Institutet i Stockholm.

Josef Milerad, docent, lektor och barnläkare vid Karolinska Institutet, Stockholm. Josef Milerad är också författare som skrivit vetenskapliga artiklar och böcker om barns utveckling och hälsa.

Johan Söderlund, psykiatriker vid Karolinska Universitetssjukhuset, där han verkar vid avdelningen för klinisk neurovetenskap. Han är också överläkare på WeMind. Söderlund menar att adhd-pandemin delvis drivs av skolans pedagogik.

Embla Persson, ordförande i Sveriges Elevkårer, som menar att psykisk ohälsa är vår tids stora ödesfråga och att skolan och samhället i stort måste lösa hälsokrisen bland unga.

Se årsmöteskonferensen – Så kan friskolor bidra i en orolig tid

09 april 2024

Flyktingkatastrofen hann nätt och jämnt mattas av innan Covid-19 gjorde entré. Knappt hade pandemin lagt sig, så utbröt krig i

Professor Randi Hjalmarsson: Så kan utbildning bidra i kampen mot brott

08 december 2023

Hur ska samhället mota gängbrottsligheten i grind? Och vad är skolans roll? Den 7 december bjöd Friskolornas riksförbund in till

Martin Marmgren: Så samverkar polisen med skolor

08 december 2023

Gängbrottsligheten har trängt in i skolkorridorer runt om i landet. Hur ska lärare och skolledningar hantera det? Den 7 december

Rektor Maria Nordheden Gard: Så minns vi Adriana, 12, på vår skola

07 december 2023

Hur påverkar det en skola när en elev blir ihjälskjuten? 2020 föll Adriana, 12, offer för gängvåldet när hon var