Många kritiserar den så kallade välfärdskapitalismen inom skolans värld. Och vem är bättre skickad att svara på om friskolesektorn är en kvasimarknad och om det finns plats för riskkapitalister inom skolvärlden än Sveriges kanske främsta expert på kapitalism – författaren, idéhistorikern och den liberale debattören Johan Norberg.

2021 kom Johan Norbergs bok, Det kapitalistiska manifestet. Tidigare har han bland annat skrivit den internationella succéboken Till världskapitalismens försvar.

I en intervju med Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund, resonerar han om friskoledebatten. Och inte vilken dag som helst – i dag, den 4 oktober, firar nämligen 4 0ktober-rörelsen 40 år. Den 4 oktober 1983 samlades uppemot 100 000 svenskar för att demonstrera mot löntagarfonderna och för ett fritt näringsliv.

Så här skriver Johan Norberg i Det kapitalistiska manifestet, med utgångspunkt i filosofen Friedrich Hayeks resonemang om synen på kunskap och innovation:

”Vi vet att vi ännu inte har kommit på de bästa sätten att undervisa elever […] den som gör dagens bästa lösning obligatorisk, stoppar fortsatt utveckling – oavsett om det handlar om en viss mobilladdare eller en särskild form av utbildning. Det skulle hämma de experiment och den konkurrens som kan lära oss mer och ta oss vidare.”

Lyssna på intervjun på Friskolepodden eller se Ulla Hamiltons intervju med Johan Norberg här: 

Vd intervjuar Sofia Norén på LegiLexi

16 juni 2023

Varför blir svenska elever allt sämre på att läsa? Sofia Norén, från stiftelsen LegiLexi, hjälper skolor som vill stärka läsutvecklingen

VD intervjuar Internationella Engelska Skolan

06 maj 2023

Internationella Engelska Skolan (IES) jobbar systematiskt med sitt kvalitetsarbete. I en intervju med Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund, berättar

VD intervjuar Johan Sjölin

06 mars 2023

Johan Sjölin är en sann friskolepionjär, som bland annat grundat Rytmus musikgymnasium och Pops Academy – en riktig plantskola för