20 september 2023

Skolan är den vanligaste brottsplatsen för Sveriges unga. Vad behöver vi göra för att vända utvecklingen?

På onsdagsmorgonen den 20 september bjöd Friskolornas riksförbund in till ett frukostseminarium om ”Skolan som brottsplats”. Vår huvudgäst denna morgon heter Vesna Prekopic, journalist och författare till boken Brottsplats: Skolan samt tidigare rektor på en skola på Järvafältet i Stockholms kanske mest brottsdrabbade förorter.

Efter seminariet tog vi en pratstund med Vesna Prekopic om hennes bok och om vad som behöver göras för att komma till rätta med brottslighet inom skolans värld:

Se hela frukostseminariet ”Skolan som brottsplats” här.

Frukostseminarium 7/12: Så kan skolan bidra till att bekämpa gängen

22 november 2023

Gängbrottsligheten har trängt sig in även i skolans värld. Barn i mellanstadieåldern rekryteras som knarksäljare, kurirer och torpeder. Elever är

Debatt: Sundbyberg har undanhållit pengar från friskoleelever

20 november 2023

”En fråga förblir obesvarad när politiker och andra opinionsbildare går till attack mot friskolor. Varför väljer så många friskolor? Sedan

Friskolornas elever förtjänar rättvisa villkor

03 november 2023

På morgonen, fredagen den 3 november, presenterades regeringens skolpengsutredning. Friskolornas riksförbund välkomnar en ordentlig genomlysning av kommunernas faktiska skolkostnader, men

P4 Gävleborg om skolpengsrapporten

25 oktober 2023

P4 Gävleborg uppmärksammar att Gävle kommun, tillsammans med Helsingborg, faller bäst ut i rapporten ”Är friskolorna överkompenserade?”. Av 32 granskade