Ökat informationsflöde till brottsbekämpningen

14 januari 2024

Friskolornas riksförbunds yttrande över betänkandet Ökat informationsflöde till brottsbekämpningen – En ny huvudregel (SOU 2023:69) Förbundet har getts möjlighet att

Professor Randi Hjalmarsson: Så kan utbildning bidra i kampen mot brott

08 december 2023

Hur ska samhället mota gängbrottsligheten i grind? Och vad är skolans roll? Den 7 december bjöd Friskolornas riksförbund in till

Martin Marmgren: Så samverkar polisen med skolor

08 december 2023

Gängbrottsligheten har trängt in i skolkorridorer runt om i landet. Hur ska lärare och skolledningar hantera det? Den 7 december

Professor Marie Torstensson Levander: Därför hamnar vissa barn i brottslighet

07 december 2023

Vilka barn riskerar att hamna i brottslighet och varför? Den 7 december bjöd Friskolornas riksförbund in till ett frukostseminarium om

Professor Jesse Bruhn: Så kan skolorna bekämpa gängen

07 december 2023

Utbildning är en av de viktigaste skyddsfaktorerna mot brott bland unga. Hur kan skolan bekämpa kriminella gäng och förebygga deras

Frukostseminarium: Så kan skolan bekämpa gängen

22 november 2023 Gängbrottsligheten har trängt sig in även i skolans värld. Barn i mellanstadieåldern rekryteras som knarksäljare, kurirer och torpeder. Elever är både offer och förövare i gängkrigens allt blodigare uppgörelser. Vad

Vesna Prekopic: Så behöver skolan jobba mot brott

20 september 2023 Skolan är den vanligaste brottsplatsen för Sveriges unga. Vad behöver vi göra för att vända utvecklingen? På onsdagsmorgonen den 20 september bjöd Friskolornas riksförbund in till ett frukostseminarium om ”Skolan

Skolan som brottsplats – är skolan maktlös?

11 september 2023 Svenska Dagbladets kultursida hade i förra veckan en artikel av Linnea Lindquist om våldet i skolan och maktlösheten man kan känna som skolledare. En av våra medlemmar reagerade på artikeln

Se frukostseminariet – ”Skolan som brottsplats” i efterhand

07 september 2023 Nära hälften av eleverna har utsatts för brott. Skolan är den vanligaste brottsplatsen för misshandel och sexuella kränkningar, den näst vanligaste för rån. Vad gör skolan för fel och hur

Debatt: Blandade skolor ger fler brott

29 juni 2023 Elever i skolor i socioekonomiskt blandade områden är mer utsatta för brott. Skolan i allmänhet är den vanligaste brottsplatsen för unga. Det är ett allvarligt samhällsmisslyckande, men utvecklingen går att