Anställer friskolor obehöriga lärare för att hålla nere kostnaderna?

Vi frågar rektor Zandra Jakobsson om hur hon tänker kring anställning av behöriga respektive obehöriga lärare.