Hon är Sveriges bästa lärare

13 juni 2023

Sveriges bästa lärare 2023 har korats. Marie Gustafsson, matematiklärare på Vendestigens skola, är årets stolta mottagare av den hedervärda utmärkelsen.

Svensk skola i en ny tid – Eva Ekendahl

04 maj 2023

Hur ser framtiden ut för Sveriges friskolor och Friskolornas riksförbund? Eva Ekendahl, rektor på och grundare av Vendestigens Förskola och