Hon är Sveriges bästa lärare

13 juni 2023

Sveriges bästa lärare 2023 har korats. Marie Gustafsson, matematiklärare på Vendestigens skola, är årets stolta mottagare av den hedervärda utmärkelsen.

Att få betyg för första gången

31 maj 2023

Arman, 11, går i årskurs 4 på Futuraskolan i Stockholm. I år får han för första gången betyg.  – Det