Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riks­förbund, om ett nytt professionsråd

Lärarnas Riksförbund har bildat ett professionsråd som består av yrkesverksamma lärare från olika delar av skolväsendet samt forskare med inriktning utbildning och skola. Professionsrådet ska proaktivt bidra till att lärarprofessionen medverkar i utvecklingen av grundutbildning, fortbildning och praktisk yrkesutövning för att stärka undervisningens kvalitet. Hör Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbund, berätta mer.