Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Det sägs ofta att lärare är viktiga och det är sant. Men vad eleverna lär sig i skolan är också viktigt. Inger Enkvist är en flitig skoldebattör som ständigt påminner om vikten av fokus på kunskap i skolan. Den 6 mars presenterade hon sin senaste bok ”Kunskap i kris. Ideologier i svensk skola på 2020-talet.” Hon beskriver i boken hur Sverige steg för steg låtit ideologiska element tränga undan ämnesstudier. Aspekter som mångkultur, jämlikhet, genusteori och hållbar utveckling samtidigt som det blir allt tydligare hur viktigt det är att ha grundläggande ämneskunskaper i dagens samhälle. Det ska bli intressant att läsa hennes bok.

Om måndagen började med en ny bok så avslutades den med ett jubileum. Stiftelsen Teach for Sweden firade 10 år på Nobelmuseet. Tfs, som de kallar sig, ingår i en globalt nätverk -Teach for all. Syftet är att se till att så många barn och ungdomar som möjligt kan få undervisning av en utbildad lärare och därmed nå sin fulla potential. Lärarbristen är ett problem som diskuteras alldeles för lite. Teach for Sweden bidrar till att åtgärda bristen genom sitt program som erbjuder personer mitt i livet att byta karriär för att bli lärare. Och erfarenheten från åren har visat att intresset är mångdubbelt mycket större bland ämneskunniga akademiker än antalet platser.

Under de 10 år som gått har Tfs bidragit till att utbilda nästan 400 akademiker, tillsammans har de undervisat 40 300 elever på 230+ skolor i 100 kommuner. Den som läser Tfs Impactrapport inser vilket viktigt jobb de gör. Till glädje för såväl de blivande lärarna, deras elever, förmodligen också för deras lärarkollegor och inte minst för Sverige. Bristen på lärare inom matte, naturvetenskap och teknik är stor. Varje ny kunnig lärare inom dessa ämnen gör stor skillnad.

Lärarbristen slår särskilt hårt mot skolor i så kallade utsatta områden, där det oftast är så att de elever som går i dessa skolor verkligen har behov av kunniga lärare. Att 18000 elever lämnar grundskolan utan behörighet till gymnasiet illustrerar också behovet.

Vi gratulerar Tfs till de första tio åren, vi hoppas de får mer stöd för sin verksamhet så att de kan ta emot ett större antal sökande. Det behövs.

Och jag vill särskilt tacka för de oerhört starka berättelser som återgavs av en man som kom till Sverige som flyktig från Syrien 2015, och som nu jobbar som lärare i Sverige, en kvinna från Ukraina som berättade om hur lärare gör allt för att förmedla kunskap till sina elever i det krigsdrabbade Ukraina, en kvinna från Armenien som delade med sig av liknande undervisningsförhållanden från sitt land och en man, född i DDR, som nu jobbade Österrike med Teach for all, uppfylld av det viktiga i att se till att så många barn som möjligt kan nå sin fulla potential. Deras berättelser berörde och var och en inser vilken stor skillnad en duktig ämneskunnig lärare kan göra för barn runt om i världen. Lärarbristen borde stå högt på agendan. Två frågor infinner sig

Varför vill inte fler ämnesduktiga bli lärare?

Varför kan inte Tfs få resurser så de kan erbjuda fler platser?

Nej, Magdalena Andersson, koncernerna har inte makten

19 april 2024

Det är föräldrar och elever som sitter på den. På torsdagen gjorde Magdalena Andersson (S) ett utspel där partiet krävde

Nu kommer ett förslag om Insynslag

17 april 2024

Imorgon torsdag ska enligt uppgift i media, utredaren Ulrika Geijer överlämna Slutbetänkande av Skolinformationsutredningen till skolminister Lotta Edholm. Utredningen har

Vi anmäler Göteborgs kommun till Skolinspektionen

16 april 2024

Jag har tidigare skrivit om det uppseendeväckande beslut som Grundskolenämnden i Göteborg tog i slutet av mars 2024. Ett beslut

Skolkommunalrådet ägnar sig åt lagtrots – det är inte okej

08 april 2024

Det socialdemokratiska skolkommunalrådet i Göteborg Viktoria Tryggvadottir Rolka tycker inte om skollagen, och hon tycker inte om det fria skolvalet.