Få inser vad regeringens och vänsterpartiets gemensamma förslag om ett nytt tillståndssystem för fristående förskolor och skolor innebär för verksamheterna. Därför är det viktigt att berätta för föräldrar och personal. Det har Fridaskolorna gjort. Reaktionerna har varit positiva.

Malin Johansson, Vd och koncernchef Fridaskolorna  (Bild: Fridaskolorna)Många fristående verksamheter är med rätta oroliga med anledning av att regeringen nu går vidare med Reepalus förslag, trots att det blev genomkritiserat av en mycket stor majoritet av remissinstanserna. Lagrådet har fått det för yttrande och regeringens plan är att frågan ska upp till beslut i riksdagen i juni i år.

Hur ska man som fristående förskola eller skola göra nu? Är det rätt att berätta för medarbetare och föräldrar hur förslaget slår mot den egna verksamheten? Riskerar man då att förlora personal och elever?

Att driva företag är ett risktagande. Problemet med den här situation är att det är få som inser vad regeringens förslag innebär för verksamheterna. Därför är det viktigt att berätta.

En del friskolor var tydliga med att beskriva effekterna redan när Reepalus förslag var på remiss. En av de som tydliggjorde var förslaget innebär för verksamheten var Fridaskolorna.

Jag frågade koncernchefen Malin Johansson varför de valde att informera medarbetare och föräldrar.

–  Eftersom frågan handlar om att ”vinna eller försvinna” så ansåg vi det vara viktigt att både våra medarbetare och våra vårdnadshavare förstår vilka konsekvenserna skulle bli för deras arbetsplats och barnens skola.

Ledde det till många reaktioner?

– Vi har inte fått så många reaktioner alls men de som har kommit oss till del har varit av positiv karaktär, säger Malin Johansson.

Har det faktum att ni gick ut med informationen påverkat engagemanget eller verksamheten på något annat sätt?

– Vi har inte sett några minskade köer eller avhopp på grund av det. Vi hade redan innan ett mycket stort engagemang för vår verksamhet, jag kan inte se att jag märker någon skillnad.

Här kan du läsa den information som Fridaskolorna förmedlade (Pdf, nytt fönster). Jag vill uppmana alla att göra detsamma. Det är viktigt att alla förstår att det förslag som nu ligger är ett verkligt hot mot valfriheten och mångfalden. Det drabbar alla, oavsett verksamhetsform. Även om förslaget faller i riksdagen i juni så vet vi inte vad som händer efter valet. Därför måste så många som möjligt inse vad som står på spel. Allmänheten är på vår sida – 8 av 10 vill kunna välja skola.

Ulla Hamilton, vd Friskolornas riksförbund

UllaHamilton_webb_landscape.jpg

 

Bakgrund:

Den 19 januari 2018 presenterade regeringen och Vänsterpartiet en lagrådsremiss med förslag på en reglering av fristående förskolors och skolors ekonomiska överskott. Lagförslaget säger bl a att rörelseresultatet får vara som mest 7 procent av huvudmannens operativa kapital, plus statslåneränta. Till grund för lagförslaget ligger Ilmar Reepalus utredning Ordning och reda i välfärden. Flertalet remissvar på utredningen och granskningar av revisorer ifrågasätter en sådan reglering av rörelseresultat. Även ideella aktörer säger i sin aremissvar att det inte går att bedriva en långsiktig verksamhet med de regler som regeringen och Vänsterpartiet föreslår. Revisionsbolaget PwC säger efter en egen analys av förslaget att det i praktiken innebär ett vinststopp. 

 

Bättre när fler förmågor används i matematik

01 november 2018

När matematikresultaten behövde bli bättre vände sig Erlaskolan till matematikforskare. Idag innehåller matematikundervisningen mer aktivitet och resonerande och eleverna tycker

Fristående förskolor har höjt kvaliteten i Norge

10 oktober 2018

Hans Jacob och Randi Sundby driver Læringsverkstedet som är Norges största huvudman för fristående förskolor. De finns numera också i

Rektorer på friskolor tycker de är friare i sitt uppdrag

05 oktober 2018

Vartannat år undersöker Skolledarna hur deras medlemmar – rektorerna – ser på förutsättningarna för sitt uppdrag. Förbundsordförande Matz Nilson säger

Elev på Marina Läroverket: ”Det förberedde en för vuxenlivet helt enkelt”

11 september 2018

Sebastian Engstrand besöker friskolefartyget Älva mellan seminarierna i Almedalen. Han tog studenten från Marina Läroverket 2015 och minns särskilt den