Hans Jacob och Randi Sundby driver Læringsverkstedet som är Norges största huvudman för fristående förskolor. De finns numera också i Sverige, efter ett köp av bland andra Inspira Förskolor och skolor. Här intervjuas de av Ulla Hamilton, vd för Friskolornas riksförbund.

3000 av Norges 6000 förskolor är privata. Det kan jämföras med Sverige där ungefär 2700 av 10000 förskolor drivs av privata huvudmän. Däremot är endast tre procent av skolorna fristående i Norge. I Sverige är cirka 15 procent av grundskolorna fristående.

Hans Jacob och Randi Sundby driver Læringsverkstedet som är Norges största huvudman för fristående förskolor. De finns numera också i Sverige, efter ett köp av bland andra Inspira Förskolor och skolor.

Hans Jacob Sundby menar att konkurrens är viktigt för att den driver upp kvaliteten hos båda typer av huvudmän och berättar om utvecklingen i Norge.

– Varje år så mäts föräldrarnas nöjdhet och när de privata kom in fick de mycket bättre resultat än de kommunala förskolorna. Nu är trenden att de närmar sig, de kommunala förskolorna får nästan lika bra resultat som de privata.

– De har blivit tvungna att skärpa sig, de har fått konkurrens. Och det tror jag är ett av de bäst argumenten, att vi har varit med och höjt kvaliteten. Samtidigt känner jag som privat aktör för utmaningen att vi inte kan låta de kommunala komma ikapp oss. Den växelverkan, hur vi driver varandra till att förbättra kvaliteten, det tycker jag är den intressanta frågan, säger Hans Jacob Sundby.

Læringsverkstedet tror också svenska förskolor skulle kunna lära sig av den norska modellen där förskolor ofta har en speciell profil, så kallade konceptförskolor.

– I Norge har vi jobbat jättemycket med konceptförskolor, att du har en naturförskola, du har idrott, du har estetik, en bondgård. Det är väldigt vanligt i Norge. Det är inte så vanligt här, så det är kanske något där vi kan lära lite av varandra, säger Randi Sundby.

Se hela intervjun i spelaren oven.

Bättre när fler förmågor används i matematik

01 november 2018

När matematikresultaten behövde bli bättre vände sig Erlaskolan till matematikforskare. Idag innehåller matematikundervisningen mer aktivitet och resonerande och eleverna tycker

Rektorer på friskolor tycker de är friare i sitt uppdrag

05 oktober 2018

Vartannat år undersöker Skolledarna hur deras medlemmar – rektorerna – ser på förutsättningarna för sitt uppdrag. Förbundsordförande Matz Nilson säger

Elev på Marina Läroverket: ”Det förberedde en för vuxenlivet helt enkelt”

11 september 2018

Sebastian Engstrand besöker friskolefartyget Älva mellan seminarierna i Almedalen. Han tog studenten från Marina Läroverket 2015 och minns särskilt den

Hallå där Marianne Jakobsson, årets företagare i Ale!

14 maj 2018

Företagarna i Ale har utsett Lärlingsgymnasiet och Marianne Jakobsson till årets lokala företagare. Nu väntar deltagande i den regionala utnämningen.