Skolvalet har börjat ifrågasättas i debatten, eftersom det kopplats samman med olika problem och negativa tendenser i den svenska skolan, som segregation och försämrade resultat. Allt fler har börjat hävda att forskningen talar emot ett fritt skolval. Därför har vi gjort denna sammanställning av de fakta som i dag finns tillgängliga om skolvalet.

Rätten till fritt skolval är mycket uppskattad och ses som något självklart av de flesta föräldrar och elever. Både de som väljer fristående skolor och de som väljer kommunala skolor tycker det är viktigt att kunna påverka vilken skola deras barn ska gå i.

Ändå har skolvalet börjat ifrågasättas i debatten, eftersom det kopplats samman med olika problem och negativa tendenser i den svenska skolan, som segregation och försämrade resultat. Allt fler har börjat hävda att forskningen talar emot ett fritt skolval. Därför har vi gjort denna sammanställning av de fakta som i dag finns tillgängliga om skolvalet.

Kort sammanfattning av vad forskningen säger

Resultaten: Vissa undersökningar ser en positiv effekt av skolval och den konkurrens skolvalet medför, andra kan inte hitta någon tydlig effekt. Ingen har kunnat påvisa att skolvalet i sig skulle leda till sämre resultat.

Ökade skillnader mellan skolor: Skillnaden mellan olika skolors resultatnivåer har ökat. Fortfarande är skillnaden mellan elever inom en och samma skola mycket större.

Segregation: Vissa studier menar att segregationen förstärks, andra framhåller att skolvalet innebär en möjlighet för den enskilda eleven att bryta segregation. Det tycks dock obestridligt att skolsegregationen har ökat något i Sverige de senaste åren.

Varför man väljer: De allra flesta som gör ett aktivt val uppger att det är ett positivt val, alltså att de snarare väljer att flytta till en bra en skola, än att de flyr från en dålig. En studie om valmönster i Stockholms invandrartäta förorter tyder dock på att invandrarungdomar söker sig bort från de invandrartäta områdenas skolor för att få bättre förutsättningar att lära sig svenska och höja sin sociala status.

 

Gymnasiebehörighet – Göteborg sticker ut

05 februari 2024

Friskolornas riksförbund har i två rapporter, 2022 och 2023, sammanställt statistik från Skolverket som speglar elevers behörighet till gymnasiet. I

Skolorna som misslyckas – 2023

05 december 2023

En avklarad gymnasieutbildning är den enskilt viktigaste faktorn för ett inträde på arbetsmarknaden. Omvänt innebär det att om man lämnat

Se seminariet ”Är friskolorna överkompenserade?”

11 oktober 2023

I skoldebatten tas för sanning att friskolorna är överkompenserade, och att kommunala skolor bär kostnader som friskolor inte har. Så

Omöjligt avgöra om lika villkor råder

17 augusti 2018

FRISKOLORNAS RIKSFÖRBUND/DELOITTE 2018 | En granskning av Deloitte visar att det inte är möjligt att avgöra om lika villkorsprincipen mellan