Skolvalet har börjat ifrågasättas i debatten, eftersom det kopplats samman med olika problem och negativa tendenser i den svenska skolan, som segregation och försämrade resultat. Allt fler har börjat hävda att forskningen talar emot ett fritt skolval. Därför har vi gjort denna sammanställning av de fakta som i dag finns tillgängliga om skolvalet.

Rätten till fritt skolval är mycket uppskattad och ses som något självklart av de flesta föräldrar och elever. Både de som väljer fristående skolor och de som väljer kommunala skolor tycker det är viktigt att kunna påverka vilken skola deras barn ska gå i.

Ändå har skolvalet börjat ifrågasättas i debatten, eftersom det kopplats samman med olika problem och negativa tendenser i den svenska skolan, som segregation och försämrade resultat. Allt fler har börjat hävda att forskningen talar emot ett fritt skolval. Därför har vi gjort denna sammanställning av de fakta som i dag finns tillgängliga om skolvalet.

Kort sammanfattning av vad forskningen säger

Resultaten: Vissa undersökningar ser en positiv effekt av skolval och den konkurrens skolvalet medför, andra kan inte hitta någon tydlig effekt. Ingen har kunnat påvisa att skolvalet i sig skulle leda till sämre resultat.

Ökade skillnader mellan skolor: Skillnaden mellan olika skolors resultatnivåer har ökat. Fortfarande är skillnaden mellan elever inom en och samma skola mycket större.

Segregation: Vissa studier menar att segregationen förstärks, andra framhåller att skolvalet innebär en möjlighet för den enskilda eleven att bryta segregation. Det tycks dock obestridligt att skolsegregationen har ökat något i Sverige de senaste åren.

Varför man väljer: De allra flesta som gör ett aktivt val uppger att det är ett positivt val, alltså att de snarare väljer att flytta till en bra en skola, än att de flyr från en dålig. En studie om valmönster i Stockholms invandrartäta förorter tyder dock på att invandrarungdomar söker sig bort från de invandrartäta områdenas skolor för att få bättre förutsättningar att lära sig svenska och höja sin sociala status.

 

Omöjligt avgöra om lika villkor råder

17 augusti 2018

FRISKOLORNAS RIKSFÖRBUND/DELOITTE 2018 | En granskning av Deloitte visar att det inte är möjligt att avgöra om lika villkorsprincipen mellan

Rapport: Historiskt stort behov av skolplatser

01 februari 2018

FRISKOLORNAS RIKSFÖRBUND 2018 | Sveriges befolkning växer just nu i en takt som är historisk, födelsetalen är på en nivå

Tid för lagliga bidragsbeslut

17 januari 2018

FRISKOLORNAS RIKSFÖRBUND 2018 | 6 av 10 kommuner gör fel mot friskolor så att skolorna riskerar att få för låg

Grundskoleenkäten – så tycker föräldrar och lärare om sin grundskola

27 juni 2017

Lärare på friskolor ger bättre betyg till sin arbetsplats än lärare på kommunala skolor i alla frågor som Skolinspektionen ställt.