Fristående skolor och bidrag på lika villkor

En grundläggande fråga är om fristående skolor verkar på lika villkor när den enskilde huvudmannen är den som måste kontrollera, överklaga och driva frågorna om bidrag på lika villkor.

Många överklaganden får avslag i domstolarna. Lagstiftningen är tydlig men svarar kanske inte på frågan om den är tillräcklig för att syftet med lika villkor ska uppfyllas.

Friskolornas riksförbund har gett Cecilia Hanö i uppdrag att skriva rapporten. Cecilia Hanö är rådman vid Förvaltningsrätten i Malmö och har tidigare arbetat vid Skolinspektionens enhet i Lund samt varit utredningssekreterare i Regeringskansliet, utbildningsdepartementet.