ABA Skol – Rabatt på färg & form, skolmaterial, lekmaterial, cyklar, barnvagnar och möbler

08 januari 2023

Rabatt på färg & form, skolmaterial, lekmaterial, cyklar, barnvagnar och möbler

Dokumenthantering i fristående förskolor och skolor

27 september 2022

För att förstå skillnaderna i regleringen för kommunala och fristående verksamheter inleder vi denna pm med en kort redogörelse för

Tystnadsplikt i fristående förskolor och skolor

27 september 2022

För att skydda barns och elevers integritet i fristående förskolor och skolor gäller tystnadsplikt. För att förstå reglerna om tystnadsplikt

GDPR – Dataskyddsförordningen  

27 september 2022

Alla myndigheter, företag och föreningar måste kunna hantera personuppgifter för att kunna utföra uppdrag, service och tjänster. Samtidigt finns behov

HR Fokus – Löneadministrativ lösning för friskolor

23 januari 2022

HR Fokus AB har utvecklat programmet Skolboxen som beräknar ferielön och uppehållslön för de kollektivavtal som finns bland friskolor (Almega,

Synsam

21 december 2021 Friskolornas riksförbund har träffat ett samarbetsavtal med Synsam om arbetsglasögon till våra medlemmars anställda.

Medlemserbjudande IFOUS

20 september 2021 Genom vårt samarbete med Ifous kan vi erbjuda medlemmar i Friskolornas riksförbund att ta del av ett specialanpassat erbjudande, inklusive medlemskap i Ifous med bland annat forsknings- och utvecklingsbevakning, till

Samarbete mellan Friskolornas Riksförbund och Inrego ger rabatt på IT-utrustning

17 augusti 2020 Friskolornas riksförbund har inlett ett samarbete med Inrego som innebär att alla medlemmar i förbundet får 10 procent i rabatt på samtliga produkter i Inregos sortiment av datorer, mobiler och

Friskolor är inga myndigheter – det finns enklare sätt för öppenhet än offentlighetsprincipen

03 maj 2019 Det finns enklare sätt att få insyn i friskolor än offentlighetsprincipen. Friskolornas riksförbund har lämnat synpunkter på betänkandet ”Offentlighetsprincipen hos börsnoterade skolföretag” och konstaterat att utredningens förslag innebär att tid

Ny styrelse i Friskolornas riksförbund

26 april 2019 Lars Leijonborg valdes enhälligt om till ordförande för Friskolornas riksförbund vid förbundets årsmöte den 25 april. Det blev nyval för vice ordförande Marie Pilfalk, skolchef Broholmsskolan. Anita Westerberg, grundare och