GDPR – Dataskyddsförordningen  

Alla myndigheter, företag och föreningar måste kunna hantera personuppgifter för att kunna utföra uppdrag, service och tjänster. Samtidigt finns behov av regler för att skydda vår integritet och det finns därför bestämmelser om hur personuppgifter får hanteras. Idag finns ett EU-rättsligt direktiv och personuppgiftslagen (PUL), men reglerna ändras snart.