20 september 2021

   Friskolornas riksförbund är en av de grundande medlemmarna i den ideella föreningen Ifous. För att tillgängliggöra stöd i arbetet med att bedriva utbildning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, erbjuds medlemmar i Friskolornas riksförbund att ta del av ett medlemskap genom Ifous.

    

   Den ideella föreningen Ifous är ett fristående medlemsdrivet forskningsinstitut. Ambitionen är att bidra till utvecklingen av det svenska skolväsendet genom att stimulera praktiknära forskning och konkret FoU-arbete där lärare och skolledare tar aktiv del i kunskapsbyggandet. Genom medlemskap i Ifous får man tillgång till senaste nytt inom FoU-området. Man kan också tillsammans i ett nätverk stödja och påverka forskning och utveckling som kommer till nytta i lärares och skolledares vardag. Genom Friskolornas riksförbunds engagemang stödjer vi Ifous verksamhet tillsammans med våra medlemmar.

    

   Erbjudande till förbundets medlemmar

   För en mindre friskola är det svårt att på egen hand bedriva forsknings- och verksamhetsutvecklande processer. Här vill Friskolornas riksförbund bidra till en förändring. Tillsammans med Ifous öppnas nu möjligheten för er medlemmar  – små som stora – att i bredare utsträckning och i ett större sammanhang ta del av F och U styrt av era behov.

   Ifous och Friskolornas riksförbunds erbjuder medlemmar:

   • Forskningsmagasinet Skolporten (6 nr/år) samt en årlig forskningssammanställning till samtliga skolledare och lärarrum.
   • Forsknings- och utvecklingsbevakning via e-post (varje fredag)
   • Möjlighet att delta i Ifous mötesplatser
   • Skriva för skolutveckling – en webbkurs som ger stöd i vetenskapligt skrivande

    

   Avgiften för ett medlemskap i Ifous är anpassad efter verksamhetens storlek vilket gör det möjligt även för små fristående skolor att vara medlemmar.

   För mer information och medlemskap kontakta:

   Annika Faager på Ifous

   Telefon: +46 739 967 827

   E-post: annika.faager@ifous.se

    

    

   Nej, Magdalena Andersson, koncernerna har inte makten

   19 april 2024

   Det är föräldrar och elever som sitter på den. På torsdagen gjorde Magdalena Andersson (S) ett utspel där partiet krävde

   Nu kommer ett förslag om Insynslag

   17 april 2024

   Imorgon torsdag ska enligt uppgift i media, utredaren Ulrika Geijer överlämna Slutbetänkande av Skolinformationsutredningen till skolminister Lotta Edholm. Utredningen har

   Från tjat till framtidsdrömmar

   17 april 2024

   Studievägledning motiverar IES Liljeholmens elever ”Vad tycker jag är roligt? Vad vill jag göra i framtiden?” De frågorna försöker Internationella

   Vi anmäler Göteborgs kommun till Skolinspektionen

   16 april 2024

   Jag har tidigare skrivit om det uppseendeväckande beslut som Grundskolenämnden i Göteborg tog i slutet av mars 2024. Ett beslut