20 september 2021

   Friskolornas riksförbund är en av de grundande medlemmarna i den ideella föreningen Ifous. För att tillgängliggöra stöd i arbetet med att bedriva utbildning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, erbjuds medlemmar i Friskolornas riksförbund att ta del av ett medlemskap genom Ifous.

    

   Den ideella föreningen Ifous är ett fristående medlemsdrivet forskningsinstitut. Ambitionen är att bidra till utvecklingen av det svenska skolväsendet genom att stimulera praktiknära forskning och konkret FoU-arbete där lärare och skolledare tar aktiv del i kunskapsbyggandet. Genom medlemskap i Ifous får man tillgång till senaste nytt inom FoU-området. Man kan också tillsammans i ett nätverk stödja och påverka forskning och utveckling som kommer till nytta i lärares och skolledares vardag. Genom Friskolornas riksförbunds engagemang stödjer vi Ifous verksamhet tillsammans med våra medlemmar.

    

   Erbjudande till förbundets medlemmar

   För en mindre friskola är det svårt att på egen hand bedriva forsknings- och verksamhetsutvecklande processer. Här vill Friskolornas riksförbund bidra till en förändring. Tillsammans med Ifous öppnas nu möjligheten för er medlemmar  – små som stora – att i bredare utsträckning och i ett större sammanhang ta del av F och U styrt av era behov.

   Ifous och Friskolornas riksförbunds erbjuder medlemmar:

   • Forskningsmagasinet Skolporten (6 nr/år) samt en årlig forskningssammanställning till samtliga skolledare och lärarrum.
   • Forsknings- och utvecklingsbevakning via e-post (varje fredag)
   • Möjlighet att delta i Ifous mötesplatser
   • Skriva för skolutveckling – en webbkurs som ger stöd i vetenskapligt skrivande

    

   Avgiften för ett medlemskap i Ifous är anpassad efter verksamhetens storlek vilket gör det möjligt även för små fristående skolor att vara medlemmar.

   För mer information och medlemskap kontakta:

   Annika Faager på Ifous

   Telefon: +46 739 967 827

   E-post: annika.faager@ifous.se

    

    

   Vesna Prekopic: Så behöver skolan jobba mot brott

   20 september 2023

   Skolan är den vanligaste brottsplatsen för Sveriges unga. Vad behöver vi göra för att vända utvecklingen? På onsdagsmorgonen den 20

   SVT:s friskolekritiska vinkling sprack – men de körde ändå

   19 september 2023

   På tisdagen publicerade SVT Nyheter Småland ett nyhetsinslag om att Växjös kommunala skolor går back. Boven i dramat? Ja, enligt

   Så många svenskar vill behålla skolvalet

   11 september 2023

   Friskolor ifrågasätts ofta i debatten. Men en opinionsundersökning från Demoskop visar att stödet för det fria skolvalet är överväldigande bland

   Skolan som brottsplats – är skolan maktlös?

   11 september 2023

   Svenska Dagbladets kultursida hade i förra veckan en artikel av Linnea Lindquist om våldet i skolan och maktlösheten man kan