Dokumenthantering i fristående förskolor och skolor

För att förstå skillnaderna i regleringen för kommunala och fristående verksamheter inleder vi denna pm med en kort redogörelse för offentlighetsprincipen och varför den inte är tillämplig i fristående verksamheter.