Dokumenthantering i fristående förskolor och skolor

27 september 2022

För att förstå skillnaderna i regleringen för kommunala och fristående verksamheter inleder vi denna pm med en kort redogörelse för

Tystnadsplikt i fristående förskolor och skolor

27 september 2022

För att skydda barns och elevers integritet i fristående förskolor och skolor gäller tystnadsplikt. För att förstå reglerna om tystnadsplikt

Tystnadsplikt och dokumenthantering

17 oktober 2019

Se och lyssna till Friskolornas webbinarium om tystnadsplikt och dokumenthantering. Du kan även ladda ner bilderna från webbinariet Tystnadsplikt och

Skolmåltider och elevhälsa på entreprenad – möjligheter och hinder för samverkan med kommuner

14 februari 2014

Med entreprenad avses att en skolhuvudman uppdrar åt någon annan att utföra vissa tjänster för skolans räkning. Att avtala om

Överlämnande av elevers betygshandlingar – rekommendationer om hur det kan gå till

23 oktober 2012

Den nya skollagen säger att friskolor ska lämna över betygshandlingar till den kommun där skolan är belägen. SKL har tillsammans

Mallar för överklagandehänvisning

08 november 2011 Enligt den nya skollagen kan fristående skolor fatta vissa beslut som rör enskilda elever och som eleverna och deras vårdnadshavarna i sin tur kan överklaga genom så kallat förvaltningsbesvär.