Tystnadsplikt i fristående förskolor och skolor

För att skydda barns och elevers integritet i fristående förskolor och skolor gäller tystnadsplikt. För att förstå reglerna om tystnadsplikt måste man också känna till bestämmelserna om sekretess och offentlighetsprincipen som gäller för det offentliga. Vi inleder därför med en kort orientering om offentlighetsprincipen för att sedan berätta närmare om tystnadspliktsbestämmelserna.