Presentationer från årsmöteskonferensen 2019

26 april 2019

I samband med årsmötet erbjöds en kostnadsfri heldagskonferens under rubriken "Vad menas med kvalitet i skolan?" Läs mer om vilka

Likvärdig skolpeng måste säkras

28 mars 2019

Dagens system för skolpeng behöver bli bättre, tydligare och mer förutsägbart. I dag är det svårt för friskolorna att veta

​Friskolor presterar bäst

21 mars 2019

Friskolor är överrepresenterade bland de skolor som presterar bäst när elevernas bakgrundsfaktorer vägs in i resultaten. Det visar årets sammanställning

Hallå där Ylva Skoogberg!

21 mars 2019

Ylva Skoogberg börjar som kommunikatör på Friskolornas riksförbund den 25 mars. Ylva har bland annat varit politiskt sakkunnig för Centerpartiet

Sveriges bästa och sämsta grundskolor

20 mars 2019

FRISKOLORNAS RIKSFÖRBUND 2019 | Friskolornas riksförbund fortsätter sitt arbete med att sätta fokus på systematiskt kvalitetsarbete och ledarskap i den

Ett ljus i tilläggsbeloppstunneln

27 februari 2019 Nya domar ger ljus i tunneln för stöd till elever med omfattande stödbehov. Det är Kammarrätten i Göteborg som i ärenden där Friskolornas riksförbund yttrat sig resonerar på ett helt

Skolor ska ha kompetens att välja digitala lärresurser

26 februari 2019 Fungerande digitala ekosystem och kunskap för att värdera, välja och använda digitala läromedel, tjänster och produkter. Det är vad skolor behöver just nu för att digitaliseringen i utbildningssektorn ska bli

Värna den svenska avgiftsfria valfrihetsmodellen

14 februari 2019 Valfriheten i skolan är central för föräldrar och elever. Med januariavtalet på plats hoppas jag på en mandatperiod där utbildningspolitiken värnar den svenska avgiftsfria valfrihetsmodellen. Det skriver Ulla Hamilton i

Ladda ner material från semimariet Ägar- och ledningsprövning den 1 februari 2019

07 februari 2019 Här kan du som medlem ladda ner material från semimariet Ägar- och ledningsprövning den 1 februari 2019.

Nu finns de tekniska kraven för nationella prov från 2022

07 februari 2019 Datorer eller surfplattor med tangentbord, en skärmstorlek på minst 9,6 tum och en internetuppkoppling som klarar att alla elever gör provet samtidigt. Det är exempel ur de tekniska kraven för