Professorn: ”Skolinspektionen gör inte skolan bättre”

01 oktober 2021

Den tongivande forskaren professor Mats Alvesson riktar hård kritik mot hur Skolinspektionen arbetar. Tillsammans med Maria Strannegård har han skrivit

Det krävs mer förbättringsarbete och mindre kartläggning och inspektioner

02 juni 2021

Hör Ulla Hamilton samtala med Henrik Eriksson, professor på Chalmers, om vad som kännetecknar en framgångsrik verksamhet och hur den

Det är lättare att bygga starka barn än att laga trasiga vuxna

27 maj 2021

Resursskolorna ger de elever som inte klarar av den vanliga skolmiljön och som behöver omfattande stödåtgärder, möjligheten att ta sig

Magnus Henrekson om PISA och vikten av att mäta kunskapsresultat

06 maj 2021

Hör Magnus Henrekson, professor i nationalekonomi, resonera om hur dagens skolpolitik och pedagogik har gjort det svårare att mäta kunskap

Inger Enkvist om Charter schools, friskoledebatt och jämlikhet

04 maj 2021

Hör Ulla Hamilton och Inger Enkvist, professor emerita Lunds universitet, diskutera jämlikheten i svensk skola. Utgångspunkt för diskussionen är Thomas

Erik Langby om ett rättvist skolpengssystem

14 mars 2021 Hur skapar man ett rättvist skolpengssystem som ger såväl den kommunala skolan som friskolan rätt ersättning? Hör Erik Langby, mångårig kommunstyrelseordförande i Nacka. Redan på 1980-talet insåg han betydelsen av

Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund, om ett nytt professionsråd

13 mars 2021 Lärarnas Riksförbund har bildat ett professionsråd som består av yrkesverksamma lärare från olika delar av skolväsendet samt forskare med inriktning utbildning och skola. Professionsrådet ska proaktivt bidra till att lärarprofessionen

Kunskapsskolan 20 år

04 februari 2021 Kunskapsskolan fyllde 20 år förra året och har därför i samarbete med forskare givit ut jubileumsrapporter som belyser aktuella skolfrågor. Hör vd Fredrik Lindgren kort beskriva en rapport om skillnaden

Därför är friskolor inte överkompenserade

21 december 2020 Kommunalrådet som förklarar varför friskolor inte är överkompenserade gentemot kommunala skolor. Hör kommunalrådet i Nacka, Mats Gerdau (M).

Ny rapport om kommunernas sårbarhet

13 november 2020 Fredrik Bergström om WSP:s rapport ”Regionernas kamp” som analyserar kommuners sårbarhet bl a avseende skolutveckling. Läs hela rapporten här: Regionernas kamp 2020