Erik Langby om ett rättvist skolpengssystem

Hur skapar man ett rättvist skolpengssystem som ger såväl den kommunala skolan som friskolan rätt ersättning? Hör Erik Langby, mångårig kommunstyrelseordförande i Nacka. Redan på 1980-talet insåg han betydelsen av att föräldrarna kan välja daghem och sedan även skola. Utifrån det utformade Nacka kommun sedan sitt unika skolvalssystem som innebär att de kommunala skolorna har en större frihet än i de flesta andra kommuner. Då infördes också systemet att alla ska välja skola.