04 maj 2021

Hör Ulla Hamilton och Inger Enkvist, professor emerita Lunds universitet, diskutera jämlikheten i svensk skola. Utgångspunkt för diskussionen är Thomas Sowells senaste bok ”Charter Schools and their enemies”. Den visar att debatten om friskolor är internationell och att argumenten mot charter schools är desamma som de som förs mot svenska friskolor. Där som här hävdas det att friskolorna dränerar de offentliga skolorna på duktiga elever, man har inte tillräcklig insyn i skolornas ekonomi, charter schools levererar inte resultat och när eleverna väljer bort offentliga skolor dräneras de senare på pengar. Det är tydligt att argumenten mot friskolor har ideologisk grund och det innebär att utbildning och kunskapsresultat försvinner i diskussionen.

 

 

Se även en intervju med Thomas Sowell , författaren till ”Charter Schools and their enemies”

Vd intervjuar Andreas och Sara på Karlsundsskolan i Örebro

20 februari 2024

På Karlslundsskolan i Örebro är rörelse en naturlig del av skoldagen. Skolan är en certifierad generation Pepp-skola vilket innebär att

Vd intervjuar Malin Nordesjö, Tisenhultgruppen

19 februari 2024

Malin Nordesjö är ägare och vd på Tisenhultgruppen, som bland annat driver Futuraskolorna. Här intervjuas hon av Ulla Hamilton, vd

Vd intervjuar Johan Kyllerman, Atvexa

05 februari 2024

I VD intervjuar möter Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund, denna gång Johan Kyllerman, vd på Sveriges tredje största friskolekoncern,

Vd intervjuar: Mats Rosenkvist, grundare och skolutvecklare BRAVOlesson

08 januari 2024

– Hur vet du eller ser du att det pågår undervisning som är skicklig, utifrån vetenskaplig grund? Den frågan fick