Inger Enkvist om Charter schools, friskoledebatt och jämlikhet

Hör Ulla Hamilton och Inger Enkvist, professor emerita Lunds universitet, diskutera jämlikheten i svensk skola. Utgångspunkt för diskussionen är Thomas Sowells senaste bok ”Charter Schools and their enemies”. Den visar att debatten om friskolor är internationell och att argumenten mot charter schools är desamma som de som förs mot svenska friskolor. Där som här hävdas det att friskolorna dränerar de offentliga skolorna på duktiga elever, man har inte tillräcklig insyn i skolornas ekonomi, charter schools levererar inte resultat och när eleverna väljer bort offentliga skolor dräneras de senare på pengar. Det är tydligt att argumenten mot friskolor har ideologisk grund och det innebär att utbildning och kunskapsresultat försvinner i diskussionen.

 

 

Se även en intervju med Thomas Sowell , författaren till ”Charter Schools and their enemies”