VD intervjuar Johan Sjölin

06 mars 2023

Johan Sjölin är en sann friskolepionjär, som bland annat grundat Rytmus musikgymnasium och Pops Academy – en riktig plantskola för

Visionären: Digitala prov revolutionerar skolan

20 januari 2023

I Sverige kom digitaliseringen relativt sent till skolan och vi ligger efter många andra jämförbara länder. Sannolikt kommer digitaliseringen att

Näringslivshistorikern: Skolmonopolet är en 25-årig parentes

29 november 2022

Jubileumsboken ”Ett fönster öppnades …” handlar om friskolornas långa historia. För i år är det just friskolereformen som fyller 30

Betygsexperten: Det relativa betygssystemet var inte likvärdigt

08 oktober 2022

Det hävdas ofta i debatten att det relativa betygssystemet inte hade några glädjebetyg och att det var mer likvärdigt. Vd

Rektorn: Kunskap och studiero i fokus hos Jensen

09 september 2022

Jensen Tungelsta är en rykande färsk grundskola, än så länge F-6 där man också bygger ett högstadium i ett expansivt

Rektorn: Friskolan i Eskilstuna bryter utanförskapet

07 september 2022 Det hävdas  ofta i debatten att friskolor bara etablerar sig i välbärgade områden och väljer bort elever med socioekonomisk bakgrund som kräver större insatser från skolans sida. Internationella engelska skolan

Rektorn: En liten skola har små marginaler

30 augusti 2022 På Estniska skolan går cirka 200 elever och som många andra små friskolor lever skolans ekonomi på allt snävare marginaler. Men målgruppen för den tvåspråkiga skolan är beroende av att

Rektorn: Vi behöver prata om elever med behov av särskilt stöd

26 augusti 2022 Resursskolor ska, utöver skolpengen, också få något som kallas tilläggsersättning för de elever som har särskilda behov. Detta beslutar kommunerna om. Vi har sett att det har det näst intill

Pappan: ”Min son kommer bort”

10 november 2021 Resursskolor som inriktar sig på elever i behov av särskilt stöd har en allt tuffare tillvaro. Vd intervjuar Christian Wettergren, ordförande i Lunaskolans föräldraförening, om hur dagens situation ser ut

Yrkesgymnasiet: ”Vi har inga avhopp”

13 oktober 2021 När antalet nyexaminerade både var för få och var för dåligt förberedda för arbetslivet tog branschen tag i det själv och startade en friskola. Idag är Refis en av huvudstadens