Rektorn: En liten skola har små marginaler

30 augusti 2022

På Estniska skolan går cirka 200 elever och som många andra små friskolor lever skolans ekonomi på allt snävare marginaler.

Rektorn: Vi behöver prata om elever med behov av särskilt stöd

26 augusti 2022

Resursskolor ska, utöver skolpengen, också få något som kallas tilläggsersättning för de elever som har särskilda behov. Detta beslutar kommunerna

Pappan: ”Min son kommer bort”

10 november 2021

Resursskolor som inriktar sig på elever i behov av särskilt stöd har en allt tuffare tillvaro. Vd intervjuar Christian Wettergren,

Yrkesgymnasiet: ”Vi har inga avhopp”

13 oktober 2021

När antalet nyexaminerade både var för få och var för dåligt förberedda för arbetslivet tog branschen tag i det själv

Professorn: ”Skolinspektionen gör inte skolan bättre”

01 oktober 2021

Den tongivande forskaren professor Mats Alvesson riktar hård kritik mot hur Skolinspektionen arbetar. Tillsammans med Maria Strannegård har han skrivit

Det krävs mer förbättringsarbete och mindre kartläggning och inspektioner

02 juni 2021 Hör Ulla Hamilton samtala med Henrik Eriksson, professor på Chalmers, om vad som kännetecknar en framgångsrik verksamhet och hur den lyckas ha nöjda medarbetare och samtidigt nå fantastiska resultat. Henrik

Det är lättare att bygga starka barn än att laga trasiga vuxna

27 maj 2021 Resursskolorna ger de elever som inte klarar av den vanliga skolmiljön och som behöver omfattande stödåtgärder, möjligheten att ta sig igenom grundskolan och komma vidare till gymnasieskolan – nyckeln till

Magnus Henrekson om PISA och vikten av att mäta kunskapsresultat

06 maj 2021 Hör Magnus Henrekson, professor i nationalekonomi, resonera om hur dagens skolpolitik och pedagogik har gjort det svårare att mäta kunskap över tid. ”Det finns inga nationella prov som mäter detta

Inger Enkvist om Charter schools, friskoledebatt och jämlikhet

04 maj 2021 Hör Ulla Hamilton och Inger Enkvist, professor emerita Lunds universitet, diskutera jämlikheten i svensk skola. Utgångspunkt för diskussionen är Thomas Sowells senaste bok ”Charter Schools and their enemies”. Den visar

Erik Langby om ett rättvist skolpengssystem

14 mars 2021 Hur skapar man ett rättvist skolpengssystem som ger såväl den kommunala skolan som friskolan rätt ersättning? Hör Erik Langby, mångårig kommunstyrelseordförande i Nacka. Redan på 1980-talet insåg han betydelsen av