Resursskolorna ger de elever som inte klarar av den vanliga skolmiljön och som behöver omfattande stödåtgärder, möjligheten att ta sig igenom grundskolan och komma vidare till gymnasieskolan – nyckeln till arbetslivet.

Den psykiska ohälsan skulle kunna minska om fler elever fick det stöd och den hjälp de behöver i grundskolan och under den tiden hinner även några av de kognitiva färdigheter som behövs i arbetslivet mogna.

Hör Lotta Curbo, grundare av Helleborusskolan, berätta om varför hon startade en resursskola och betydelsen av resursskolor för inte bara eleverna utan hela samhället. Hon förklarar även vad de kraftigt försämrade villkoren kommer innebära för verksamheten.

Filmen är publicerad på våra sociala medier, gå gärna in och gilla och dela.

Vd intervjuar Sofia Norén på LegiLexi

16 juni 2023

Varför blir svenska elever allt sämre på att läsa? Sofia Norén, från stiftelsen LegiLexi, hjälper skolor som vill stärka läsutvecklingen

VD intervjuar Internationella Engelska Skolan

06 maj 2023

Internationella Engelska Skolan (IES) jobbar systematiskt med sitt kvalitetsarbete. I en intervju med Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund, berättar

VD intervjuar Johan Sjölin

06 mars 2023

Johan Sjölin är en sann friskolepionjär, som bland annat grundat Rytmus musikgymnasium och Pops Academy – en riktig plantskola för

Visionären: Digitala prov revolutionerar skolan

20 januari 2023

I Sverige kom digitaliseringen relativt sent till skolan och vi ligger efter många andra jämförbara länder. Sannolikt kommer digitaliseringen att