Det är lättare att bygga starka barn än att laga trasiga vuxna

Resursskolorna ger de elever som inte klarar av den vanliga skolmiljön och som behöver omfattande stödåtgärder, möjligheten att ta sig igenom grundskolan och komma vidare till gymnasieskolan – nyckeln till arbetslivet.

Den psykiska ohälsan skulle kunna minska om fler elever fick det stöd och den hjälp de behöver i grundskolan och under den tiden hinner även några av de kognitiva färdigheter som behövs i arbetslivet mogna.

Hör Lotta Curbo, grundare av Helleborusskolan, berätta om varför hon startade en resursskola och betydelsen av resursskolor för inte bara eleverna utan hela samhället. Hon förklarar även vad de kraftigt försämrade villkoren kommer innebära för verksamheten.

Filmen är publicerad på våra sociala medier, gå gärna in och gilla och dela.