Resursskolorna ger de elever som inte klarar av den vanliga skolmiljön och som behöver omfattande stödåtgärder, möjligheten att ta sig igenom grundskolan och komma vidare till gymnasieskolan – nyckeln till arbetslivet.

Den psykiska ohälsan skulle kunna minska om fler elever fick det stöd och den hjälp de behöver i grundskolan och under den tiden hinner även några av de kognitiva färdigheter som behövs i arbetslivet mogna.

Hör Lotta Curbo, grundare av Helleborusskolan, berätta om varför hon startade en resursskola och betydelsen av resursskolor för inte bara eleverna utan hela samhället. Hon förklarar även vad de kraftigt försämrade villkoren kommer innebära för verksamheten.

Filmen är publicerad på våra sociala medier, gå gärna in och gilla och dela.

Vd intervjuar Tom Callahan, Futuraskolan

28 maj 2024

Tom Callahan, vd på Futuraskolan, intervjuas av Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund, om kunskapsresultat, elevhälsa och Futuraskolans egen Master

Intervju med Johanna Karlsson, rektor Vrena friskola

26 mars 2024

Hur är det egentligen att driva en mindre, kooperativt ägd skola en bit från närmaste större tätort? En styrka är

Vd intervjuar Andreas och Sara på Karlsundsskolan i Örebro

20 februari 2024

På Karlslundsskolan i Örebro är rörelse en naturlig del av skoldagen. Skolan är en certifierad generation Pepp-skola vilket innebär att

Vd intervjuar Malin Nordesjö, Tisenhultgruppen

19 februari 2024

Malin Nordesjö är ägare och vd på Tisenhultgruppen, som bland annat driver Futuraskolorna. Här intervjuas hon av Ulla Hamilton, vd