Det krävs mer förbättringsarbete och mindre kartläggning och inspektioner

Hör Ulla Hamilton samtala med Henrik Eriksson, professor på Chalmers, om vad som kännetecknar en framgångsrik verksamhet och hur den lyckas ha nöjda medarbetare och samtidigt nå fantastiska resultat.

Henrik Eriksson är professor inom kvalitets- och verksamhetsutveckling vid institutionen Teknikens ekonomi och organisation på Chalmers tekniska högskola i Göteborg och forskar om vad som kännetecknar framgångsrika verksamheter.

Hans forskning handlar både om att producera kunskap, men också om att bidra till förbättringar av praktiska problem. Henrik beskriver hur dessa kunskaper kan användas för att skapa en bättre skola. Det handlar om  hur skolor leds, hur skolan är organiserad, hur förbättringsarbete och innovationer går till och förmågan att lyssna på de som verksamheten finns till för. Det behövs mindre kartläggning och inspektioner – istället krävs mer förbättringsarbete. Henrik berättar också vad han skulle fokusera på om han var utbildningsminister fram till valet 2022.

Han har skrivit den populärvetenskapliga boken Sveriges bästa verksamheter, som sammanfattar forskningen inom området.

Du hittar den där böcker finns, ex på AdLibris.