02 juni 2021

Hör Ulla Hamilton samtala med Henrik Eriksson, professor på Chalmers, om vad som kännetecknar en framgångsrik verksamhet och hur den lyckas ha nöjda medarbetare och samtidigt nå fantastiska resultat.

Henrik Eriksson är professor inom kvalitets- och verksamhetsutveckling vid institutionen Teknikens ekonomi och organisation på Chalmers tekniska högskola i Göteborg och forskar om vad som kännetecknar framgångsrika verksamheter.

Hans forskning handlar både om att producera kunskap, men också om att bidra till förbättringar av praktiska problem. Henrik beskriver hur dessa kunskaper kan användas för att skapa en bättre skola. Det handlar om  hur skolor leds, hur skolan är organiserad, hur förbättringsarbete och innovationer går till och förmågan att lyssna på de som verksamheten finns till för. Det behövs mindre kartläggning och inspektioner – istället krävs mer förbättringsarbete. Henrik berättar också vad han skulle fokusera på om han var utbildningsminister fram till valet 2022.

Han har skrivit den populärvetenskapliga boken Sveriges bästa verksamheter, som sammanfattar forskningen inom området.

Du hittar den där böcker finns, ex på AdLibris.

 

Vd intervjuar: Johan Norberg om skolföretagande

04 oktober 2023

Många kritiserar den så kallade välfärdskapitalismen inom skolans värld. Och vem är bättre skickad att svara på om friskolesektorn är

Vd intervjuar Sofia Norén på LegiLexi

16 juni 2023

Varför blir svenska elever allt sämre på att läsa? Sofia Norén, från stiftelsen LegiLexi, hjälper skolor som vill stärka läsutvecklingen

VD intervjuar Internationella Engelska Skolan

06 maj 2023

Internationella Engelska Skolan (IES) jobbar systematiskt med sitt kvalitetsarbete. I en intervju med Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund, berättar

VD intervjuar Johan Sjölin

06 mars 2023

Johan Sjölin är en sann friskolepionjär, som bland annat grundat Rytmus musikgymnasium och Pops Academy – en riktig plantskola för