Professorn: ”Skolinspektionen gör inte skolan bättre”

Den tongivande forskaren professor Mats Alvesson riktar hård kritik mot hur Skolinspektionen arbetar. Tillsammans med Maria Strannegård har han skrivit boken ”Check, check, check – Skolinspektionen och granskandets vedermödor”.

 

– Skolinspektionen gör en del grejer som är bra och rimliga. Men frågan är om den som helhetsinsats verkligen medför att skolan påverkas mer än att man lägger väldigt mycket mer tid och kraft på att vara granskningsbara. Att göra allting formellt rätt, säger Alvesson.

– Det har väldigt lite att göra med vad som sen händer i klassrummet. Om vad barnen lär sig, om studiero och trivsel, fortsätter han.

Mats Alvesson är professor i arbetsorganisation och ledarskap vid Lund universitet

 

Ett återkommande perspektiv i Mats Alvessons forskning är vad han kallar ”funktionell dumhet”. Ett på arbetsplatsen både kompetent och korrekt beteende men som i praktiken inte leder till vare sig mer resultat eller kvalitativt arbete. Denna sorts dumhet har särskilt stort genomslag inom offentlig sektor. Ett av huvudskälen till det är att chefer inom offentlig sektor är hårt styrda av regelverk och lagar. En beskrivning som passar bra in på Skolinspektionens arbetssätt, menar Alvesson.

– Jag uppfattar det som att Skolinspektionen är till för att se till att det ”går rätt till” formellt. Det är något annat än att det är bra substantiellt.

För den enskilde anställde finns det många anledningar att bara fortsätta hålla sig till den givna ordningen.

– Ibland kan det vara ängslighet, det kan vara social skam att avvika, man kanske har dåligt självförtroende. Man kanske helt enkelt är lite intellektuell trögrörlig. Och ibland är man helt enkelt lat.

För den som ser hela intervjun avslutar Mats Alvesson med att berätta vad han vill se för system istället.

I boken Check, check, check kritiseras Skolinspektionens arbetssätt

 

Mats Alvesson är professor och forskare inom organisation och ledarskap vid Lunds universitet och är sen tidigare också författare till bl a The Stupidity Paradox och The Triumph of Emptiness.