Håller skoldebatten på att bli allt mer relevant?

07 september 2023

Den senaste veckan har det förekommit ett antal intressanta artiklar i media som berör skolan, styrdokumenten, kunskapsresultaten och vad som

Varför är No Excuses inte ett självklart förhållningssätt i skolan?

31 augusti 2023

Näringslivets Skolforum arrangerade i veckan ett mycket intressant seminarium under rubriken ”Går det att lyfta kunskapsresultaten i utanförskapsskolorna?” Det var

Är friskolebranschen ”ett stort monster”?

12 juli 2023

Sommarstiltjen sänker sig sakta över Sverige. Det finns anledning att göra några reflektioner kring vad som hänt under 2023 på

Välkommet regeringsinitiativ kan stärka lärarutbildningen

05 juli 2023

Lärarutbildningen behöver reformeras och kvaliteten behöver höjas. Därför är regeringens initiativ som lanserades på onsdagen välkommet. En utredning ska bland

Branschen skadas allvarligt när företrädare inte sköter sig

03 juli 2023

Under måndagen har Skolinspektionen kommit med tre allvarliga beslut som berör Thorengruppen AB. Det handlar om att Skolinspektionen beslutat sig

Skolan som brottsplats

29 juni 2023 I dag har jag en debattartikel i Expressen om skolfaktorernas betydelse för elevers utsatthet för hot och våld i skolmiljö. Den baseras på en undersökning som Brå har gjort om

ULF för forskningen närmare klassrummet

26 juni 2023 Forskning gör att vi höjer blicken och kan se de riktigt viktiga frågorna. Den bryter ny mark och ger nya kunskaper och sätt att betrakta samtidsutmaningar. Det är därför det

LegiLexi hjälper barn att knäcka läskoden

19 juni 2023 Den 16 maj kom resultatet från PIRLS, den internationella mätningen av läsförmågan bland elever i årskurs 4. Undersökningen gjordes 2021. Sverige får fler och fler elever som inte kan läsa.

I (S) skolförslag är friskolors elever mindre värda

14 juni 2023 Socialdemokraterna annonserade inför dagens partiledardebatt i riksdagen en rad skolpolitiska utspel. Mot bakgrund av den senaste tidens allt större, och mycket glädjande, fokus på kvalitetsfrågorna i skoldebatten hade man kunnat

En minister sänker inte skolpengen

10 juni 2023 Skolministern har åter uttalat sig om skolpengsfrågan som om hon bestämmer. Anmärkningsvärt att en liberal politiker anser att de elever som väljer en friskola ska få lägre skolpeng. Jag har