08 november 2023

Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

I måndags var jag på ett rundabordsamtal som skolminister Lotta Edholm bjudit in till. Vi var ett stort antal företrädare för forskning, utbildning och skolhuvudmän som skulle tala över ämnet ”Digitala lärverktyg i undervisningen”. Som inledare till samtalet var Torkel Klingberg och Sissela Nutley samt Jannie Jeppesen och Johanna Karlén inbjudna. De förra hjärnforskare från KI och de senare från Swedish Edtech Industry.

Hjärnforskare talade om hur hjärnan tar till sig ny kunskap, framförallt barn som är 0-5 år. Swedish Edtech Industry underströk vikten av att dagens unga får med sig kompetens när det gäller att såväl använda tekniken som att värdera innehållet. De underströk också vikten av att både böcker och digitala lärverktyg behövs.

Jag, och flera andra, beklagade att debatten om digitalisering blivit så polariserad. Frågan är inte om, utan snarare handlar det om att kunna svara på frågorna Hur? När? och Varför?. Många underströk också att vilka lärverktyg som ska användas i undervisningen i grunden är en fråga om att ha tilltro till professionen. Med det sagt så var det också flera, inklusive jag själv, som påpekade att det är viktigt att professionen då har en god kompetens på området så att man kan göra ett väl underbyggt val.

Vi har sett många reaktionen från de som jobbar i skolan på de utspel som har gjorts från skolministern när det gäller digitala verktyg i skolan. Flera har också påpekat att det finns forskning som visar på nyttan, om verktygen används på rätt sätt. Något som för övrigt ju också gäller böcker i undervisningen.

När man lyssnar på debatten så ger den intryck av att digitala lärverktyg handlar om att man sätter eleven med en ipad eller vid en pc och sedan får eleven sköta sig själv. Den verklighetsbeskrivningen är det nog få i skolans värld som känner igen. Så har också ett antal förskollärare och andra lärare reagerat i debatten.

Men med detta sagt så finns det behov av utbildning, såväl i lärarutbildningen som kompetensutveckling av befintliga lärare, när det gäller hur man kan använda digitala lärverktyg i undervisningen. Här har lärosätena och skolledarna/skolhuvudmännen ett ansvar.

Skolan måste gå i takt med tiden. I stort sett alla barn och ungdomar befinner sig i den digitala världen. Skolan kan inte stå vid sidan om här utan snarare bidra till att ”guida eleverna” genom denna värld. På så sätt kan skolan bidra till att dagens barn och ungdomar kan inse vad det finns för hot, och vad det finns för möjligheter, i den digitala värld som vi alla befinner oss i idag.

/

 

ps Swedish Edtech Industry har ett intressant samarbete med Ifous, Swedish Edtest – som är ett stöd för lärare att välja digitala lärverktyg ds

Sätter kommunala grundskolor glädjebetyg?

30 november 2023

Att friskolor sätter glädjebetyg är en återkommande anklagelse i skoldebatten. Skälet är, enligt kritikerna, att friskolor vill locka till sig

Utomordentligt allvarliga anklagelser mot Cordoba International School

29 november 2023

Skolinspektionen meddelar att myndigheten drar in tillståndet för Cordoba International School i Stockholm, med ägaren ALM Education, efter att SÄPO

Lärare i friskolor trivs bättre – år efter år

24 november 2023

I veckan släppte fackförbundet Sveriges Lärare sin, som det nu verkar, årliga rapport inför höstterminens slut. Nu med titeln Den

Om bussning, Sandviken och vad forskningen säger

14 november 2023

Det är en intressant diskussion som nu pågår om skolorna i Sandviken. Politikerna i Sandviken vill att klass 4 och