Är en utredare från största skolhuvudmannen opartisk?

10 november 2023

För en vecka sedan presenterade skolminister Lotta Edholm äntligen regeringens sedan länge emotsedda skolpengsutredning. Som vi skrev då välkomnar vi