Är en utredare från största skolhuvudmannen opartisk?

10 november 2023

För en vecka sedan presenterade skolminister Lotta Edholm äntligen regeringens sedan länge emotsedda skolpengsutredning. Som vi skrev då välkomnar vi

Friskolornas elever förtjänar rättvisa villkor

03 november 2023

På morgonen, fredagen den 3 november, presenterades regeringens skolpengsutredning. Friskolornas riksförbund välkomnar en ordentlig genomlysning av kommunernas faktiska skolkostnader, men