Friskolor tar ekonomiskt ansvar

Friskolor som drivs i bolagsform har inte de övervinster som debatten påstår. Jämfört med andra delar av tjänstesektorn är lönsamheten väsentligt lägre. Sektorn investerar också kraftigt i verksamheten. Det visar en ny studie av Svenskt Näringsliv och Friskolornas riksförbund som genomförts av PwC.

Friskolor som drivs i bolagsform har inte de övervinster som debatten påstår. Jämfört med andra delar av tjänstesektorn är lönsamheten väsentligt lägre. Det visar en ny studie av Svenskt Näringsliv och Friskolornas riksförbund som genomförts av PwC.

Studien omfattar alla friskolor som drivs som aktiebolag och som bedrev skolverksamhet 2014. En genomgång har därefter gjorts av deras årsredovisningar. Bolagens ekonomiska nyckeltal har sedan följts bakåt i tiden. Nyckeltalen har jämförts med tre andra personalintensiva branscher: bemanningsbranschen, bevakningsbranschen och företagstjänstebranschen.

Rapporten visar att lönsamheten är väsentligt lägre, sett i ett femårsperspektiv, än lönsamheten för tjänstesektorn generellt. Friskolesektorn betalar också bolagsskatt som motsvarar mer än en femtedel av rörelseresultatet. Den andel av tillgängliga vinstmedel som investeras i byggnader, läromedel med mera är högre än motsvarande investeringar i jämförbara branscher.

Några nyckeltal i korthet:

  • Rörelsemarginal 2008-2012 var knappt fem procent, jmf tio procent för tjänstesektorn som helhet.
  • Bokförd skatt motsvarar 20,7 procent av samlat överskott, något lägre än tre jämförbara branscher med hög andel personalkostnader.
  • Utdelning av intjänade vinstmedel är knappt fem procent, lågt i förhållande till jämförda branscher.
  • Friskolor investerar mer i materiella och immateriella tillgångar än jämförda branscher.