Stödet för det fria skolvalet är starkt. 65 procent av svenskarna vill att föräldrar ska ha rätt att välja skola till sina barn. Bland föräldrar till barn i skolåldern är det ännu fler, 3 av 4 av dessa vill kunna välja. Det visar en ny undersökning från Demoskop, beställd av Friskolornas riksförbund.

Av samtliga tillfrågade säger 65 procent att föräldrarna ska ha rätt att välja skola, medan 28 procent menar att det är bättre att kommunen tilldelar barnen en skola. Bland de som har störst erfarenhet av skolvalet är stödet ännu starkare. 73 procent av föräldrarna med hemmavarande barn under 15 år tycker att det ska vara möjligt att välja skola. I storstadsområden där valfriheten är störst är fler positiva till ett fritt skolval liksom bland yngre.

Det finns stöd för möjligheten att välja skola bland samtliga partiers väljare förutom Vänsterpartiets. Men även bland dem vill drygt 4 av 10 att föräldrar ska kunna välja skola. Bland alliansväljarna stödjer 79 procent ett fritt skolval och bland S-, V- och Mp-väljare tillsammans är det 54 procent.

Stöd för att föräldrar ska kunna välja skola till sina barn efter partisympati:

MP: 63 %

S: 54 %

V: 42 %

M: 80 %

FP: 78 %

KD: 80 %

C: 67 %

SD: 70 %

Undersökningen baseras på totalt 2000 telefonintervjuer under perioderna 28/1-5/2 samt 25/2-5/3.

Gymnasiebehörighet – Göteborg sticker ut

05 februari 2024

Friskolornas riksförbund har i två rapporter, 2022 och 2023, sammanställt statistik från Skolverket som speglar elevers behörighet till gymnasiet. I

Skolorna som misslyckas – 2023

05 december 2023

En avklarad gymnasieutbildning är den enskilt viktigaste faktorn för ett inträde på arbetsmarknaden. Omvänt innebär det att om man lämnat

Ny rapport: Är friskolor överkompenserade?

18 oktober 2023

Det har blivit en sanning i skoldebatten att friskolor är överkompenserade, och att kommunala skolor bär kostnader som friskolor inte

Se seminariet ”Är friskolorna överkompenserade?”

11 oktober 2023

I skoldebatten tas för sanning att friskolorna är överkompenserade, och att kommunala skolor bär kostnader som friskolor inte har. Så