Vådan av att läsa artiklar utan öppet sinne

Vi har aldrig påstått, som han hävdar, att friskolorna har ett bättre resultat bland nyanlända, av det enkla skälet att få friskolor kan ta emot nyanlända pga regelverket. Det är ju just detta som vi vill ända på!

Per Kornhall går i ett inlägg på sin blogg i Skolvärlden till angrepp på Friskolorna och på vår debattartikel i Aftonbladet i torsdags. Han hävdar att vi ”kastar skit på hårt arbetande professionella människor.” Men ursäkta – då har han inte läst vår artikel. Kornvall hävdar att vi mixtrar med statistik. Vi har utgått ifrån Skolverkets siffror i Siris och där kan man titta på resultatet såväl med som utan nyanlända.

Vi har aldrig påstått, som han hävdar, att friskolorna har ett bättre resultat bland nyanlända, av det enkla skälet att få friskolor kan ta emot nyanlända pga regelverket. Det är ju just detta som vi vill ända på!

Vi har inte heller påstått att friskolor skulle vara bäst på att ta emot nyanlända elever. Hur skulle de kunna vara bäst på det när de inte får ta emot med dagens lagstiftning? Vi har tvärtom försökt lösa centrala problem med flera viktiga förslag som mer fjärrundervisning, möjlighet att upphandla introduktionskurser på entreprenad men också visat på att en möjlighet för friskolor att kunna bidra är att öppna upp för möjligheten att göra undantag från kösystemet för nyanlända elever.

Alla vi som debatterar den svenska skolan behöver bli bättre på att framhålla det som fungerar bra. Därför pekar vi på att fristående skolor lyckas bättre med elevernas resultat helt oavsett deras bakgrund. I det sammanhanget tycker vi det är intressant att visa på statistik även för elever med utländsk bakgrund, födda utomlands. Det är inte detsamma som nyanlända elever.

Sverige befinner sig i en akut situation. Om flyktingkrisen fortsätter i samma takt kommer över 150 000 människor sökt sig hit. Många av dem är barn. Många av våra medlemmar hör av sig till oss och vill ta emot nyanlända elever men får inte med dagens lagstiftning. I det läget väljer Per Kornhall att framhärda och kalla konstruktiva debattörer för manipulativa. Ett tips till nästa gång kan vara att läsa med ett öppet sinne och utan förutfattade meningar baserat på vem som är avsändaren.

/

Författare

Prenumerera på bloggen