Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Vi har aldrig påstått, som han hävdar, att friskolorna har ett bättre resultat bland nyanlända, av det enkla skälet att få friskolor kan ta emot nyanlända pga regelverket. Det är ju just detta som vi vill ända på!

Per Kornhall går i ett inlägg på sin blogg i Skolvärlden till angrepp på Friskolorna och på vår debattartikel i Aftonbladet i torsdags. Han hävdar att vi ”kastar skit på hårt arbetande professionella människor.” Men ursäkta – då har han inte läst vår artikel. Kornvall hävdar att vi mixtrar med statistik. Vi har utgått ifrån Skolverkets siffror i Siris och där kan man titta på resultatet såväl med som utan nyanlända.

Vi har aldrig påstått, som han hävdar, att friskolorna har ett bättre resultat bland nyanlända, av det enkla skälet att få friskolor kan ta emot nyanlända pga regelverket. Det är ju just detta som vi vill ända på!

Vi har inte heller påstått att friskolor skulle vara bäst på att ta emot nyanlända elever. Hur skulle de kunna vara bäst på det när de inte får ta emot med dagens lagstiftning? Vi har tvärtom försökt lösa centrala problem med flera viktiga förslag som mer fjärrundervisning, möjlighet att upphandla introduktionskurser på entreprenad men också visat på att en möjlighet för friskolor att kunna bidra är att öppna upp för möjligheten att göra undantag från kösystemet för nyanlända elever.

Alla vi som debatterar den svenska skolan behöver bli bättre på att framhålla det som fungerar bra. Därför pekar vi på att fristående skolor lyckas bättre med elevernas resultat helt oavsett deras bakgrund. I det sammanhanget tycker vi det är intressant att visa på statistik även för elever med utländsk bakgrund, födda utomlands. Det är inte detsamma som nyanlända elever.

Sverige befinner sig i en akut situation. Om flyktingkrisen fortsätter i samma takt kommer över 150 000 människor sökt sig hit. Många av dem är barn. Många av våra medlemmar hör av sig till oss och vill ta emot nyanlända elever men får inte med dagens lagstiftning. I det läget väljer Per Kornhall att framhärda och kalla konstruktiva debattörer för manipulativa. Ett tips till nästa gång kan vara att läsa med ett öppet sinne och utan förutfattade meningar baserat på vem som är avsändaren.

/

Varför måste skolor stängas?

11 juni 2024

Den rubricerade frågan är mycket relevant. Därför finns det skäl att ta reda på dess svar. I skoldebatten framförs det

Skolinspektionens skolenkät tydlig – lärare i friskolor trivs bättre

10 juni 2024

Skriver i dag på Expressen DEBATT. För fackförbundet Sveriges lärare är den så kallade marknadsskolan ett rött skynke. Många lärarstudenter

Insyn eller inte insyn – det är frågan

31 maj 2024

För över en månad sedan överlämnade den så kallade Skolinformationsutredningen sitt förslag till skolministern. Denna för friskolorna så viktiga utredning,

Friskolors gymnasieelever mest nöjda

28 maj 2024

Tidningen Frykdalsbygden uppmärksammar att naturbruksgymnasiet SG Södra Viken ligger på en hedersam fjärdeplats när den utmärkta gymnasievaltjänsten Ednia.se rankat de